Situația plăților (execuția bugetară)

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Situația plăți zilnice