Asistența medicală comunitară

În scopul implementării obiectivului specific din cadrul Strategiei Naționale de Sănătate 2015–2020 Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală comunitară, destinate în principal populației din mediul rural și grupurilor vulnerabile inclusiv romă, dorim să avem o acoperire unitară la nivelul județului cu personal ce desfășoară activitatea de asistență medicală comunitară - asistent medical comunitar și mediator sanitar, pentru monitorizarea îmbunătățirii indicatorilor stării de sănătate a populației grupurilor vulnerabile inclusiv roma.

Îmbunătățirea calității și eficientei sistemului sanitar

Legislație referitoare la asistența medicală comunitară: