Reţeaua sanitară în judeţul Covasna

Organizarea şi asigurarea asistenţei medicale la nivelul judeţului se desfăşoară în unităţi de interes local, regional şi unităţi de interes naţional. Pe teritoriul judeţului funcţionează următoarele unităţi sanitare:

UNITĂŢI DE INTERES LOCAL DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN COVASNA

 1. Spitalul Județean de Urgență "dr. Fogolyán Kristóf" Sf. Gheorghe

UNITĂŢI DE INTERES LOCAL DIN SUBORDINEA CONSILIILOR ORĂȘENEȘTI DIN JUDEȚUL COVASNA

 1. Spitalul Municipal Tg.Secuiesc
 2. Spitalul Orăşenesc Baraolt

UNITĂŢI DE INTERES LOCAL DIN SUBORDINEA AUTORITĂŢII DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COVASNA

UNITĂŢI DE INTERES REGIONAL DIN SUBORDINEA SERVICIULUI REGIONAL DE AMBULANȚĂ CENTRU

 1. Serviciul Județean de Ambulanţă Covasna

UNITĂŢI DE INTERES NAŢIONAL DIN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE

UNITĂŢI DIN SUBORDINEA CENTRULUI NAŢIONAL DE HEMATOLOGIE BUCUREŞTI
 1. Centrul de transfuzie sanguină Sf.Gheorghe

CABINETE MEDICALE

 1. Cabinete de medicină de familie
 2. Cabinete de stomatologie
 3. Cabinete de specialitate
 4. Cabinete de liberă practică cu activităţi conexe actului medical
 5. Cabinete medicale întreţinute de fundaţii, culte religioase

FARMACII

 1. Lista farmaciilor din mediul urban
 2. Lista farmaciilor din mediul rural

(Sursa de informaţie: Colegiul Farmaciștiilor Covasna )


UNITĂȚI MEDICO-SOCIALE

UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRI DE SPECIALITATE LA DOMICILIU

CENTRU DE PERMANENȚĂ BARAOLT