Autorizarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu

Începând cu data de 01.09.2022, furnizorii care asigură servicii de îngrijiri la domiciliu în județul nostru se autorizează/avizează de către Direcția de Sănătate Publică Covasna. Documentele necesare autorizării/avizării se regăsesc în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2520/29.08.2022 pentru aprobarea Normelor de funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu. Direcția de Sănătate Publică Covasna va publica și va actualiza lista furnizorilor autorizați și a serviciilor oferite.

Documentele necesare:

  • Modelul cererii pentru solicitarea autorizației de funcționare, în baza declarației pe propria răspundere, pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu (Anexa nr. 3): Cerere
  • Modelul declarației pe propria răspundere pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu (Anexa nr. 4): Declarație pe propria răspundere
  • Dotarea minimă obligatorie și condițiile de organizare a dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (Anexa nr. 5): Dotarea minimă obligatorie

Datele de contact a furnizorilor care asigură îngrijiri la domiciliu în județul Covasna:

Nr. crt. Denumire  Nume persoana de contact Adresă Nr. telefon Adresă e-mail Pagină web Servicii acordate
1 Asociația Caritas Filiala Sfântu Gheorghe Istók Katalin Tg. Secuiesc str. Kanta nr.10 0733 009639 katalin.istok@caritas-ab.ro www.caritas-ab.ro Servicii acordate
2 Crucea Roșie Județul Covasna Togor-Andrasy Maria Magdolna Sfântu Gheorghe str. Kós Károly nr.7   0771 775003 ingrijire@crucearosie-cv.org www.crucearosie-cv.org www.voroskereszt-km.org Servicii acordate
3 Diakonia Sfântu Gheorghe Kreiter Izabella   Sfântu Gheorghe str. Fabricii nr.41 0724 320494 diakoniaoffice@yahoo.com www.diakonia.ro/sfghe/ Servicii acordate
4 Fundația Izabella Domokos Izabella  Sfântu Gheorghe str. Pescarilor nr.32/B 0744 300339 izabeldomokos@gmail.com   Servicii acordate