Autorizație de liberă practică pentru activitățile conexe actului medical

Conform Ordinului M.S. nr. 1992 din 14 iunie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 26 iunie 2023 și Ordinului M.S. nr. 2590 din 3 august 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 9 august 2023 :

Capitolul I Dispoziții generale:

Articolul 1 - (1) Pentru exercitarea în România a serviciilor publice conexe actului medical: tehnică dentară; biologie, biochimie și chimie; fizică medicală; fizioterapie; psihologie; logopedie; sociologie; terapie vocală; optică-optometrie; protezare-ortezare; protezare auditivă; audiologie; nutriție și dietetică, prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, cu modificările și completările ulterioare, este necesară eliberarea autorizațiilor de liberă practică pentru desfășurarea serviciilor publice conexe actului medical de către Ministerul Sănătății prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.(2) Emiterea autorizației de liberă practică se solicită direcției de sănătate publică județene/a municipiului București în a cărei arie de competență desfășoară sau urmează să desfășoare servicii conexe actului medical.

Articolul 2 - Prin excepție de la prevederile art. 1, organizațiile profesionale legal constituite, cu competență în emiterea documentelor care atestă pregătirea profesională și dreptul de liberă practică pentru membrii organizației, emit autorizații de liberă practică pentru membrii proprii care desfășoară servicii publice conexe actului medical incluse în statutul și competențele organizației.

Articolul 3 - Autorizația de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, emisă conform art. 1, se avizează anual.

Documente necesare pentru eliberarea autorizațiilor de liberă practică pentru personalul autorizat de Ministerul Sănătății, altul decât medicii și asistenții medicali, să exercite în mod independent servicii publice conexe actului medical:

Documentele originale, scanate pot fi trimise și la adresa de e-mail info@dspcovasna.ro

Mai multe informații pentru: