Autorizație de liberă practică medicală pentru personal sanitar cu studii superioare

Pentru personalul sanitar cu studii superioare (licenţă) - pentru specialităţile conexe actului medical: biolog, biochimist, chimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, opticianoptometrist, tehnician de proteze și orteze, tehnician de proteze auditive și tehnician aparatură medicală.

Având în vedere situația epidemiologică, documentele scanate pot fi trimise la adresa de e-mail info@dspcovasna.ro

- Acte necesare:

  1. Cerere tip (descărcare);
  2. Copia Buletinului/Cardului de identitate;
  3. Copia diplomei şi a altor documente referitoare la pregătirea de specialitate;
  4. Avizul Colegiului Biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din România, dacă este cazul;
  5. Autorizaţia de Liberă Practică în cazul reînnoirii sau preschimbării;
  6. Cazier judiciar pentru primul ALP eliberat;
  7. Certificat medical Tip A5;
  8. Copia Deciziei de Pensionare (în cazul celor pensionaţi).

În atenția fizioterapeuților:

  • Fizioterapeuții (kinetoterapeuți, balneofiziokinetoterapeuți, fiziokinetoterapeuți și prof. CFM) pot obține autorizația de liberă practică de la colegiile teritoriale ale Colegiului Fizioterapeuților din România: datele de contact a colegiilor teritoriale. Autorizaţiile de liberă practică eliberate de direcțiile de sănătate publice îşi încetează valabilitatea în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 5/2018, respectiv până la data de 12.05.2018, potrivit art. 2 din hotărâre. (Legislație)
  • Informare dispoziții legale eliberare ALP fizioterapie - soluție pentru practicienii din domeniul fizioterapiei care nu se încadrează în prevederile Legii nr. 229/2016.