Asistența medicală

Obiective:

  1. Supraveghează și controlează asistența medicală primară.
  2. Supraveghează activităţile unităţilor sanitare publice şi private referitoare la culegerea şi prelucrarea datelor necesare în vederea formulării propunerilor de îmbunătăţire a accesului populaţiei la servicii de asistenţă medicală.
  3. Participă la evaluarea activităţii unităţilor sanitare cu paturi, publice şi private.
  4. Înregistrează unitățile sanitare, eliberează identificatori unici, coduri profesionale.
  5. Eliberează autorizații de liberă practică pentru personal cu studii superioare.
  6. Creșterea calității actului  medical prin: perfecționarea pregătirii profesionale a personalului medical și creșterea responsabilitățiii individuale a cadrelor medicale în exercitarea actului medical și sancționarea incălcării deontologiei profesionale.
Lista cu unități medicale din județul Covasna autorizate, în baza Ordinului MS nr. 1159/2010, de către Direcția de Sănătate Publică Covasna, pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie >>