Eliberare cod parafa

Direcţia de Sănătate Publică atribuie (eliberează) cod de parafă medicilor (nu rezidenţi) şi medicilor dentişti care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestui cod (Ordin MS 1059/2003): drept de liberă practică (acum Certificat de Membru al Colegiului Medicilor) + adeverinţă loc de muncă în reţeaua sanitară din judeţ.

Un medic poate avea Dreptul de liberă practică (Certificat de membru), dar dacă nu are și un loc de muncă în rețeaua sanitară, nu poate avea cod de parafă și nu poate intra în Registrul teritorial de medici.

Având în vedere situația epidemiologică, documentele scanate pot fi trimise la adresa de e-mail info@dspcovasna.ro

- Acte necesare (în original):

  1. Cerere tip
  2. Diplomă de absolvire a facultăţii de medicină/stomatologie;
  3. Certificat de medic specialist;
  4. Certificat de membru al Colegiului Medicilor;
  5. Adeverintă de salariat de la locul de muncă în reţeaua sanitară din judeţ sau certificatul de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor medicale;
  6. Buletin/Card de identitate
  7. Act schimbare nume, dacă numele actual este diferit față de cel din alte acte;
  8. Diplome de la absolvirea unor cursuri organizate de Ministerul Sănătății care-i conferă: competențe, supraspecializări.