Avize și autorizaţii sanitare

Actul normativ care reglementează activitatea de autorizare sanitară este: Ordinul nr. 1030 din 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru  funcționarea obiectivelor ce desfășoara activităti cu risc pentru starea de sănătate a populației.

În conformitate cu acest ordin, în cadrul Direcției de Sănătate Publică se derulează următoarele proceduri administrative și administrativ-profesionale:

 • Autorizarea sanitară în baza declarației pe propria răspundere
 • Autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare
 • Asistență de specialitate de sănătate publică
 • Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică

 

Autorizație sanitară de funcționare în baza declarației pe propria răspundere

Se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice ce desfășoară una din activitățile cuprinse în anexa nr. 2  din Ordinul nr. 1030/2009 și care nu sunt supuse înregistrării la registrul comerțului.

Documentele necesare:

 1. Cerere;
 2. Declaraţia pe propria răspundere;

Pentru autorizarea sanitară a unităţilor publice aflate în proiecte de reabilitare, care desfăşoară una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 2, din Ordinul nr. 1030/2009, solicitantul trebuie să depună la autoritatea competentă următoarele documente:

 1. Cerere;
 2. Declaraţia pe propria răspundere;
 3. Programul activităţilor în derulare pentru conformarea la reglementările legale în vigoare specifice domeniului, cu termene de îndeplinire şi responsabilităţi,
 4. Dovada existenţei surselor de finanţare pentru activităţile cuprinse în programul de conformare;
 5. După caz, solicitare de asistenţă de specialitate de sănătate publică, pentru a stabili programul de măsuri în vederea conformării la prevederile legale.

 

Autorizație sanitară de funcționare în baza referatului de evaluare:

Se aplică activităților sau obiectivelor reglementate prin legi speciale, la solicitarea titularilor activităților, persoane fizice și juridice. Solicitarea și obținerea autorizației sanitare de funcționare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfășurarea următoarelor activități:

 • tratarea și distribuția apei potabile;
 • zone naturale amenajate de imbăiere;
 • asistența medicală spitalicească;
 • activitațile și practicile nucleare;
 • alte activități, conform reglementarilor legale în vigoare.

Documentele necesare:

 1. Cerere;
 2. Dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;
 3. Dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;
 4. Declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
 5. În funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

 

Asistență de specialitate de sănătate publică

Documentele necesare:

 1. Cerere;
 2. Schiţa de amplasare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor imediate, după caz;
 3. Proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţele acestora, după caz;
 4. Memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii care se desfăşoară sau se va desfăşura în acesta, după caz;
 5. Dovada achitării tarifului de asistenţă de specialitate de sănătate publică.

 

Certificarea conformității 

Se aplică la cererea titularului activității pentru obiective în funcțiune ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației.

Documentele necesare:

 1. Cerere;
 2. Memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;
 3. Dovada achitării tarifului de certificare.

 

Nr. Crt.

Denumirea procedurilor de reglementare sanitară

Tarif (în lei)

1.

Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare

500

2.

Certificarea conformităţii

400

3.

Asistenţă de specialitate de sănătate publică

400

4.

Tarif suplimentar pentru rezolvare în regim de urgenţă

150

5. Viza anuală 400

 

 

Depunerea documentatiei si informatii suplimentare la:

Biroul de avize și autorizații sanitare

 • Adresa: Str. Gödri Ferenc nr. 12
 • Telefon: 0267 351398

Persoana de contact: dr. Alina Bârzan

Program cu publicul: 800-1500

Notă: taxa se achită la poștă prin mandat poștal sau la bancă prin ordin de plată