Certificat de înregistrare cabinet medical și cabinet de liberă practică

Documentele scanate pot fi trimise la adresa de e-mail info@dspcovasna.ro

Cabinete medicale, fără personalitate juridică

Înfiinţarea cabinetelor medicale şi a societăţii civile medicale (OG nr. 124/1998, Ordinul M.S.F. nr. 153/26.02.2003, Ord. MSF 560/09.06.2003, Ord. MS nr. 70/03.02.1999)

Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:

 1. Cerere tip de înfiinţare/ modificare;
 2. Certificat membru de la Colegiul Medicilor/ Colegiul Medicilor Dentişti, certificat/e competenţe - copie;
 3. Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul medical - copie;
 4. Avizul Colegiului Medicilor/ Colegiului Medicilor Dentişti Jud. Covasna - copie;
 5. Diplomă de medic - copie;
 6. Certificat de medic specialist - copie.

 

Unităţi medicale cu personalitate juridică (SRL-uri)

 Înfiinţarea unităţilor medico-sanitare cu personalitatea juridică , organizate conform  Legii 31/1990, OG nr. 124/1998

Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:

 1. Cerere tip de înfiinţare/ modificare;
 2. Avizul Colegiului Medicilor/ Colegiului Medicilor Dentişti Jud. Covasna - copie;
 3. Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică - copie;
 4. Acte constitutive ale societăţii - copie;
 5. Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului din care să reiasă ca societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe (cerere de menţiuni) - copie;
 6. Documente justificative care să ateste că administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administrare sunt medici - copie;
 7. Diplomă de medic - copie;
 8. Certificat membru de la Colegiul Medicilor, certificat/e competenţe - copie;
 9. Autorizaţii de liberă practica a personalului care prestează serviciile medicale - copie.

 

Cabinete de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, fără personalitate juridică

(Legea nr. 598/31.10.2001, O.U.G. nr. 83/2000, Ord. M.S. nr. 1992/2023)

Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:

 1. Cerere tip de înfiinţare/ modificare;
 2. Autorizaţia de liberă practică a personalului care îşi exercită în mod independent una din profesiile prevăzute la art.1 alin(2) din ordonanţa de urgenţă nr.83/2000, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical - copie;
 3. Existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetului, a condiţiilor minime de spaţiu şi a circuitelor funcţionale în concordanţă cu serviciile furnizate, conform anexei nr. 2 la Ord. M.S. nr. 1992/2023;
 4. Dovada de deţinere a spaţiului în care funcţionează cabinetul de liberă practică pentru activităţi publice conexe actului medical - copie;
 5. Avizul organizaţiei profesionale teritoriale, după caz - copie;

 

Cabinete de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, cu personalitate juridică

(Legea nr. 598/31.10.2001, O.U.G. nr. 83/2000, Ord. M.S. nr. 1992/2023)

Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:

 1. Cerere tip de înfiinţare/ modificare;
 2. Autorizaţia de liberă practică a personalului care îşi exercită în mod independent una din profesiile prevăzute la art.1 alin(2) din ordonanţa de urgenţă nr.83/2000, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical - copie;
 3. Existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetului, a condiţiilor minime de spaţiu şi a circuitelor funcţionale în concordanţă cu serviciile furnizate, conform anexei nr. 2 la ordin;
 4. Dovada de deţinere a spaţiului în care funcţionează cabinetul de liberă practică pentru activităţi publice conexe actului medical - copie;
 5. Avizul organizaţiei profesionale teritoriale, după caz - copie;
 6. Certificatul de înregistrare la registrul comerţului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiinţare sau dovada dobândirii personalităţii juridice, după caz - copie;
 7. Actul constitutiv sau statutul persoanei juridice, după caz - copie;

 

Cabinete medicale înfiinţate in cadrul organizaţiilor nonprofit, fundaţii si asociaţiile cu activităţi medicale, asociaţiile profesionale, culte religioase şi lăcaşe de cult religios

(OG nr. 124/1998, Legea nr. 629/19.12.2001, Ord. MSF nr. 926/19.12.2001)

Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:

 1. Cerere tip de înfiinţare/ modificare;
 2. Certificat de membru al Colegiului Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti - copie;
 3. Avizul Colegiului Medicilor/ Colegiului Medicilor Dentişti din Covasna - copie;
 4. Dovada titlului de deţinere a spaţiului în care funcţionează unitatea - copie;
 5. Hotărârea organelor de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale - copie;
 6. Hotărârea judecătorească de înființare sau actul de acordare a personalităţii juridice - copie;
 7. Actul constitutiv în care să se specifice că are ca obiect de activitate şi un serviciu medical - copie;
 8. Hotărârea organelor de conducere şi dovada constituirii legale (pentru cultele şi lăcaşele de cult religios) – copie.

Existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetelor medicale se va verifica de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin inspectori delegaţi.