Orvosi rendelők működési engedélye

A jelenlegi COVID-19 járványhelyzet miatt, a beszkennelt dokumentumokat info@dspcovasna.ro e-mail címre lehet küldeni.

Orvosi rendelők (jogi személyiséggel nem rendelkező)

(a 124/1998 számú kormányrendelet, az Egészségügyi Minisztérium 153/26.02.2003 számú rendelete, az Egészségügyi Minisztérium 560/26.02.2003 számú rendelete, az Egészségügyi Minisztérium 70/03.02.1999 számú rendelete)

Az orvosi rendelő bejegyzéséhez szükséges iratok:

 1. Típus kérés bejegyzéshez/ módosításhoz;
 2. Orvosi Kamarai tagságot igazoló dokumentum - másolat;
 3. A helység tulajdonát (bérlését) igazoló dokumentum - másolat;
 4. A Kovászna Megyei Orvosi Kamara jóváhagyása - másolat;
 5. Orvosi oklevél/bizonyítvány - másolat;
 6. Szakorvosi bizonyítvány - másolat.

 

Jogi személyiséggel rendelkező egészségügyi egységek (kereskedelmi társaságok)

(a  31/1990. számú törvény, a 124/1998 számú kormányrendelet, az Egészségügyi Minisztérium 153/26.02.2003 számú rendelete)

Az egészségügyi egység bejegyzéséhez szükséges iratok:

 1. Típus kérés bejegyzéshez/ módosításhoz;
 2. A Kovászna Megyei Orvosi Kamara jóváhagyása - másolat;
 3. A helység tulajdonát (bérlését) igazoló dokumentum - másolat;
 4. Alapító okirat - másolat;
 5. Cégbejegyzési igazolás, amelyből kitűnik, hogy a kereskedelmi társaság fő tevékenysége orvosi tevékenység - másolat;
 6. Igazoló okirat, amelyből kitűnik, hogy az ügyvezető orvos vagy  az ügyvezetői testület egyharmada orvos - másolat;
 7. Orvosi oklevél/bizonyítvány - másolat;
 8. Orvosi Kamarai tagságot igazoló dokumentum - másolat;
 9. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában résztvevő személyek egészségügyi tevékenységi engedélye – másolat.

 

Orvosi tevékenységgel összefüggő tevékenységet folytató rendelők (jogi személyiséggel nem rendelkező)

 (az 598/31.10.2001 számú törvény, 83/2000 számú sürgősségi kormányrendelet, az Egészségügyi Minisztérium 711/05.09.2000 számú rendelete)

Az egészségügyi egység bejegyzéséhez szükséges iratok:

 1. Típus kérés bejegyzéshez/ módosításhoz
 2. Egészségügyi tevékenységi engedély – azon személyeknek akik a 83/2000. számú sürgősségi kormányrendelet 1 szakaszának 2 bekezdése alapján említett szakmák közül valamelyiket  önállóan gyakorolják - másolat;
 3. A helység tulajdonát (bérlését) igazoló dokumentum - másolat;

 

Orvosi tevékenységgel összefüggő tevékenységet folytató rendelők (kereskedelmi társaságok), (jogi személyiséggel rendelkező)

(az 598/31.10.2001 számú törvény, 83/2000 számú sürgősségi kormányrendelet, az Egészségügyi Minisztérium 711/05.09.2000 számú rendelete)

Az egészségügyi egység bejegyzéséhez szükséges iratok:

 1. Típus kérés bejegyzéshez/ módosításhoz;
 2. Egészségügyi tevékenységi engedély – azon személyeknek akik a 83/2000. számú sürgősségi kormányrendelet 1 szakaszának 2 bekezdése alapján említett szakmák közül valamelyiket  önállóan gyakorolják - másolat;
 3. A helység tulajdonát (bérlését) igazoló dokumentum - másolat;
 4. Alapító okirat - másolat;
 5. Cégbejegyzési igazolás - másolat;
 6. Cégbejegyzési igazolás, amelyből kitűnik, hogy a kereskedelmi társaság orvosi tevékenységgel összefüggő tevékenységet folytat – másolat.

 

Nonprofit egyesületek, alapítványok, felekezetek által működtetett rendelők

(a 124/1998 számú kormányrendelet, a 629/19.12.2001 számú törvény, az Egészségügyi Minisztérium 926/19.12.2001 számú rendelete)

Az egészségügyi egység bejegyzéséhez szükséges iratok:

 1. Típus kérés bejegyzéshez/ módosításhoz;
 2. Orvosi Kamarai tagságot igazoló dokumentum - másolat;
 3. A Kovászna Megyei Orvosi Kamara jóváhagyása - másolat;
 4. A helység tulajdonát (bérlését) igazoló dokumentum - másolat;
 5. A vezetői testület határozata egy vagy több orvosi rendelő létrehozásáról – másolat;
 6. Birósági határozat a bejegyzésről vagy a jogi személyiséget igazoló okirat - másolat;
 7. Alapító okirat - másolat;
 8. A vezetői testület határozata és a jogi alapító okirat (felekezetek részére) – másolat.

Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges  általános minimum követelmények  ellenőrzését a megyei közegészségügyi igazgatóságok végzik.