Mentális egészség – kampány - 2021. január

A mentális egészség azt az egészségügyi állapotot jelenti, amelyben az egész megvalósítja készségeit, képes megbirkózni az élet normális nyomásaival, termelékenyen tud dolgozni és képes hozzájárulni a közösség fejlesztéséhez.

A polgárok számára a mentális egészség olyan erőforrás, amely lehetővé teszi számukra intellektuális és érzelmi potenciáljuk megvalósítását, a társadalmi, iskolai és szakmai életben betöltött szerepük megtalálását és teljesítését. A társadalmak számára a polgárok jó mentális egészségi állapota hozzájárul a jóléthez, az összetartáshoz és a társadalmi igazságossághoz. Ellenben a mentális egészség hiánya számos költséggel és veszteséggel jár az állampolgároknak és a társadalmi rendszereknek. .

A mentális egészség megértése, a betegek számára egyénileg, illetve a család, valamint a hatóságok számára egyaránt, a pontos és egységes/összefüggő diagnózis meglététől is függ. A mentális betegségek korai diagnosztizálásához szükséges bevált gyakorlatok meghatározása és népszerűsítése szükséges a beavatkozások korai szakaszban való alkalmazásának optimalizálása érdekében, amikor azok a leghatékonyabbak. A korai diagnózisok felállítása és beavatkozások kivitelezése késleltethetik a betegség súlyosbodását előrehaladott stádiumokba, ezzel elérve az intézményesítés elhalasztását és a végső (hosszú távú) ellátással keletkező magas költségek csökkentését.

A 2019. évben, Romániában, a mentális és magatartási zavarok előfordulásának gyakoriságának mértéke 2592.3%000 lakos volt, növekedést mutatva a 2018. évhez képest, amikor ennek mértéke 2444.4%000 lakos volt.

A súlyos depressziós zavar a gyermekkorban és a serdülőkorban előforduló egyik leggyakoribb pszichiátriai zavar, viszont a diagnosztikai kritériumokra vonatkozó tüneteinek váltakozása miatt ezen zavar gyakran nem kerül felismerésre és kezelésre.

A súlyos depressziós zavar a gyermekeknél és serdülőknél gyakran alul-diagnosztizálásra kerül, a serdülők csupán 50%-a kerül diagnosztizálásra a felnőttkor elérése előtt.

Ez egy gyakori, krónikus, visszatérő és legyengítő betegség, amely oktatási, szakmai és társadalmi szempontból a működés károsodásához vezet. A háziorvoshoz forduló serdülők egyharmadának érzelmi zavara van, 14% pedig depresszióval kerül diagnosztizálásra.

A Kovászna megyei Közegészségügyi Igazgatóság a január hónapban megszervezi a Mentális egészség – témájú kampányt.

A kampány célja: a gyermekek, serdülők és hozzátartozóik, valamint az orvosi és oktatási szakemberek tájékoztatásának és tudatosságának növelése a mentális egészség kérdéskörét illetően.

A kampány célcsoportjai: a gyermekek, serdülők és hozzátartozóik, valamint az orvosi és oktatási szakemberek.
A kampány jelmondata: „Összetartva a mentális egészség területén! Nem létezik egészség mentális egészség nélkül.”

A kampány célkitűzései:

  • a lakosság tájékoztatása a mentális zavarok esetében történő azonosítás fontosságáról és korai beavatkozásról
  • a mentális zavarok emberek életére való hatásának tudatosítása és jobb megértésének népszerűsítése,
  • az információkhoz való hozzáférés növelése:
    • a mentális zavarokkal rendelkező személyek ellátásának javítása és megbélyegzésének kiküszöbölése érdekében,
    • a családorvosi rendelőkben való szűrővizsgálatok alkalmazása érdekében.

Tájékoztatási események kerülnek megszervezésre megyei szinten a mentális zavarok kérdéskörére és ezen megfelelő kezelésének megvalósítása szükségességére vonatkozóan.

Az Egészségügyi Minisztérium biztosítja a kampány megszervezésének pénzügyi támogatását és irányítását