Élelmezési és Élelmiszer-pazarlás Elleni Országos Nap - 2019. október 16.

2019. október 16. napján kerül megünneplésre az ÉLELMEZÉSI ÉS ÉLELMISZER-PAZARLÁS ELLENI ORSZÁGOS NAP. Az étkezés az ember alapvető szükséglete és szükséges feltétel az emberi lény túléléséhez és a virágzásához, ezen alkalommal pedig felhívjuk az egész társadalom figyelmét az élelmiszer biztonságának és pazarlásának problémájára.

2019. október 16-án a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság megszervezi az élelmezési és élelmiszer-pazarlás elleni országos nap ünnepi kampányát az Egészségügyi Minisztérium egészséges életmódot népszerűsítő alprogramja keretében.

A kampány megvalósításának partnerei:

Az élelmiszer-pazarlás egy világszintű probléma, amely egyre nagyobb fontossággal bír a nyilvános és politikai naptárban az utóbbi években. Ezen téma jelentősége továbbra is nő, főleg arra tekintettel, hogy a világ népességének etetési szükséglete növekvőben van.

A népesség élelmiszer-biztonságának biztosítása minden állam kötelessége. Az élelmiszer-biztonság problémája, a lakosság alapvető és megfelelő minőségű mezőgazdasági élelmiszerekhez való hozzáférése egy olyan fontos gondot jelent, amellyel a világ összes állama küzd, kisebb vagy nagyobb mértékben, viszont elsősorban az alulfejlett és fejlődés alatt álló államok. Az élelmiszer-biztonság biztosítása minden egyén számára hozzájárul a társadalmi békéhez, a stabilitáshoz és a virágzáshoz.

A kampány célja: a nagy nyilvánosság tájékoztatási és tudatosítási kezdeményezése az országunkban levő élelmiszerbiztonság és -pazarlás problémájára vonatkozóan

A kampány jelmondata: Állítsák meg az élelmiszer-pazarlást! Őrizzük meg együtt zöldnek a bolygót!

A kampány fő célkitűzései a következők: a civil társadalom és a nagy nyilvánosság szerepének és tájékozottsági fokának és részvételének növelése az élelem-pazarlás csökkentése területén levő nyilvános politikák megvalósításában és alkalmazásában Romániában és az élelmiszer-biztonság biztosítása; a Romániában való élelmiszer-pazarlás csökkentési intézkedéseinek kormányi és parlamenti naplókban való népszerűsítése; a politikai döntéshozók tudatosítása az élelmiszer-pazarlás csökkentéséről szóló 217/2016 Törvény és ennek alkalmazási normáinak sürgősséggel való alkalmazásának szükségességére vonatkozóan.

KULCSÜZENETEK:

  • Őrizzük meg együtt zöldnek a bolygót!
  • Az élelmiszer-pazarlás elleni harc világszintű sürgősséget képez.
  • Meggondolt vásárlással megmentjük a bolygót.
  • Adományozza oda, amit nem fogyaszt el!
  • Használjon biztonságos vízforrást és alapanyagokat!

Az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Közegészségügyi Intézet biztosítja a Kampány pénzügyi támogatását, irányítását, eredményeinek elemzését és értékelését.

           Ezen kampány sikere érdekében számítunk aktív támogatására!

Infografika - Élelmezési és Élelmiszer-pazarlás Elleni Országos Nap

 

További információk:

Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
520023 Sepsiszentgyörgy, Gödri Ferenc utca 12. szám
Egészségügyi Nevelés Iroda
Tel. 0267 351398