Igiena școlară

Activitatea compartimentului se concentreză pe supravegherea stării de sănătate a copiilor și tinerilor din colectivitățile de învățământ și a factorilor care o determină.

Principalele activități :

  • Expertizarea condițiilor de mediu: urmărește să evidențieze acele elemente care contribuie la păstrarea sănătății sau determină apariția bolii. Pentru confortul elevilor și al personalului didactic trebuie respectate standardele și normele igienico-sanitare impuse de Ord. M.S. 1955/ 1995, privind spațiul, microclimatul, iluminatu , aprovizionarea cu apă, menținerea curățeniei, efectuarea dezinfecției.
  • Examinări medicale profilactice în colectivitățile de copii și tineri, care cuprind:  evaluarea nivelului de dezvoltare fizică, dispensarizarea elevilor și studenților, triajul epidemiologic, efectuarea imunizărilor pe categoriile  de vârstă specificate în calendarul campaniilor școlare de vaccinare .
  • Supravegherea modului de organizare și funcționare a taberelor școlare din județ.
  • Activitatea de orientare școlar- profesională.
  • Coordoneaza activitatea rețelei de medicină școlară.