Iskolaegészségtan - ifjúságvédelem

Főbb tevékenységek:

  • Környezet-egészségügyi feladatok: Az intézményi környezet - tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló helyiségek - ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele.
  • Közegészségügyi és járványügyi feladatok: Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása, a járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén járványügyi intézkedések elrendelése.
  • Üdülés, táborozás felügyelése és ellenőrzése.
  • Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében, az iskolai egészséges életmódra nevelésben, egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal.