Se desfăşoară din nou în perioada februarie-martie 2011 Programul integrare "ACCEPTĂ-MĂ" - în Baraolt

Direcţia de Sănătate Publică Covasna desfăşoară din nou în perioada februarie – martie 2011, prin Serviciul Programe de Promovare a Sănătăţii, un program de informare-educare-comunicare(IEC) a adolescenţilor în colaborare cu Grupul Şcolar Baróti Szabó Dávid din Baraolt şi Asociaţia „Hisszük, hogy fontosak” din Baraolt.

Scopul programului

  • Să motiveze elevii în ceea ce priveşte acceptarea persoanelor cu diferite handicapuri şi încurajarea de a trăi alături de ei.
  • Să educe adolescenţii, precum şi mediul lor familial şi şcolar în privinţa persoanelor cu handicap.
  • Specialiştii implicaţi în program vor transmite informaţii despre persoanele cu handicap, despre diferite boli şi tratarea, reabilitarea acestora şi în general despre viaţa persoanelor cu handicap, preocupările lor care de fapt nu se deosebesc deloc faţă de cele ale persoanelor fără handicap
  • În prezent elevii frecventează diferite instituţii de invăţământ, din acceastă cauză elevii cu dizabilităţi nu au ocazia să se întîlnească cu alţi elevi fără dizabilitate.
  • Acest program dă o ocazie unică pentru elevi ca să le cunoască colegii lor cu dizabilităţi, şi să-şi dea seama că nu se deosebesc deloc de ei.

Adolescenţii care doresc să participe la acest programvor fi invitaţi la 6 sesiuni câte 30-40 de elevi. Elevii vor avea prilejul să pună întrebări specialiştilor şi să participe la activităţi recreative, concursuri cu mici premii pe parcursul sesiunilor.

Imagini de la evenimente:

img6img7img8

img9img10img11

 La încheierea celui de al doilea program cu ocazia Zilei Internationala a Sindromului Down, a fost organizat o masa rotunda cu Tema: „Rolul cadrelor medicale si didactice în integrarea sociala a copilului si adultului diagnostizat cu Sindrom Down”.

Imagini de la masa rotundă:

img1img2img3img4img5