Laboratorul de chimie sanitară şi toxicologia mediului industrial

Relații:
  • Adresa: Sfântu Gheorghe, str. Păius David nr. 1 bl. 53
  • Telefon/Fax: 0267 351828
Persoana de contact: Robu Melinda, chimist
 
Preluarea probelor: luni - vineri: 815-1030
Eliberarea rezultatelor: luni - vineri: 800-1000, 1200-1500

Eliberarea rezultatelor se face la sediul din str. Gödri Ferenc nr. 12.

Lista oficială a analizelor - actualizat la data de 15.05.2020

Chestionar de evaluare a satisfacției clientului - ca o concluzie la serviciile pe care laboratorul nostru le-a furnizat pentru d-voastră, vă rugăm să completați acest scurt chestionar și să ni-l returnați la adresa de e-mail: chimie@dspcovasna.ro

I. Determinări în apă (Tarifele sunt actualizate conf. Ordinului MS nr. 208/2012)

Determinarea indicatorilor curenţi în apa potabilă şi apa minerală

1.a. Examen fizic şi organoleptic

Denumire examen

Tarif

Culoare, miros, gust

10 lei

pH

10 lei

Turbiditate

10 lei

Conductabilitate

10 lei

 

1.b. Examen chimic

Denumire examen

Tarif

Amoniac

25 lei

Nitriţi

25 lei

Cloruri

30 lei

Substanţe organice oxidabile

25 lei

Fier

30 lei

Alcalinitate

20 lei

Suspensii

30 lei

Reziduu fix

30 lei

Oxigen dizolvat

28 lei

Nitraţi

35 lei

Duritate temporară, permanentă şi totală

25 lei

Clor rezidual (liber, legat, total)

13 lei/ 25 lei

Dioxid de carbon

35 lei

 

2. Ape de suprafaţă

Denumire examen

Tarif

pH

15 lei

Turbiditate

15 lei

Suspensii

35 lei

Reziduu fix

30 lei

Substanţe organice

50 lei

Oxigen dizolvat

28 lei

Nitriţi

30 lei

Amoniac

33 lei

Duritate

25 lei

Clor rezidual liber

25 lei

Clor rezidual total

25 lei

Cloruri

25 lei

Nitraţi

40 lei

Alcalinitate

25 lei

 

II. Medicina muncii

Determinarea nivelului acustic echivalent continuu pe zi dB(A)

Determinări în atmosfera zonelor de muncă

Denumire examen

Tarif

Pulberi totale gravimetrice

35 lei

Acetonă

30 lei

Acetat de etil

30 lei

Acid azotic

30 lei

Acid cianhidric

35 lei

Acid clorhidric

35 lei

Acid sulfuric

35 lei

Alcool etilic

35 lei

Alcool metilic

35 lei

Amoniac

35 lei

Benzen

35 lei

Benzină şi carburanţi

35 lei

Dioxid de carbon

35 lei

Dioxid de sulf

35 lei

Cianuri şi cianogeni

30 lei

Clor

35 lei

Fenol

35 lei

Formaldehidă

35 lei

Hidrocarburi alifatice

35 lei

Hidrogen sulfurat

35 lei

Mercur

59 lei

Oxizi de azot

35 lei

Monoxid de carbon

35 lei

Percloretilenă

35 lei

Toluen

35 lei

Tricloretilenă

59 lei

Xilen

35 lei

Hidrocarburi aromatice policiclice

59 lei

Clorură de vinil

35 lei

 

3. Biotoxicologie

Denumire examen

Tarif

Acid deltaaminolevulinic (DALA)

25 lei

Acid hipuric

20 lei

Carboxihemoglobină

50 lei

Colinesterază serică

15 lei

Coproporfirine

25 lei

Methemoglobină

40 lei

Tiocianaţi urinar

30 lei

Uroporfirine

20 lei