Egészségügyi kémia és ipari környezet-toxikológiai laboratórium

Elérhetőségek:
  • Postacím: Sepsiszentgyörgy,  Păius David út 1. szám 53. tömbház
  • Telefon: 0267 351380
Kapcsolattartó személy: Robu Melinda, kémikus
 
Minta átvétel: hétfőtől - péntekig 815-1030
Eredmény kiadás: hétfőtől - péntekig 800-1000, 1200-1500

Az eredmény kiadás a Gödri Ferenc út 12. szám alatti székhelyen.

A laboratóriumi analízisek listája - frissítve 15.05.2020

Ügyfél elégedettségi kérdőív kérjük töltse ki az előbbi kérdőívet és küldje el a chimie@dspcovasna.ro e-mail címre.

I. Meghatározások vízből (az árak az EM 208/2012 sz. rendelete alapján)

Az ivóvíz és az ásványvíz általános tulajdonságai

1.a. Organoleptikus és fizikai vizsgálatok

Vizsgálat elnevezése

Ár

Szín, szag, íz

10 lej

pH

10 lej

Turbiditás, zavarosság

10 lej

Vezetőképesség

10 lej

 

1.b. Kémiai vizsgálatok

Vizsgálat elnevezése

Ár

Ammónia

25 lej

Nitrit

25 lej

Klorid

30 lej

Szerves anyag

25 lej

Vas

30 lej

Alkalinitás

20 lej

Szuszpenzió, lebegőanyag

30 lej

Párologtatási maradék(reziduu fix)

30 lej

Oldott oxigén

28 lej

Nitrát

35 lej

Keménység:pillanatnyi, állandó ,össz

25 lej

Reziduális klór (szabad, kötött, össz)

15 lej/25 lej

Széndioxid

35 lej

 

2. Felszíni vízek

Vizsgálat elnevezése

Ár

pH

15 lej

Turbiditás,zavarosság

15 lej

Szuszpenzió, lebegőanyag

35 lej

Párologtatási maradék(reziduu fix)

30 lej

Szerves anyag

50 lej

Oldott oxigén

28 lej

Nitrit

30 lej

Ammónia

33 lej

Keménység

25 lej

Szabad klór

25 lej

Össz klór

25 lej

Klorid

25 lej

Nitrát

40 lej

Alkalinitás

25 lej

 

II. Munkaegészségügy

Zajszint meghatározása dB(A)           80 lej/ munkahely

Munkahelyi meghatározások(műhelyek)

Vizsgálat elnevezése

Ár

Összpor(gravimetriás)

35 lej

Aceton

30 lej

Etil-acetát

30 lej

Salétromsav

30 lej

Ciánhidrogén

35 lej

Sósav

35 lej

Kénsav

35 lej

Etil-alkohol

35 lej

Metil-alkohol

35 lej

Ammónia

35 lej

Benzol

35 lej

Benzin és fütőanyag

35 lej

Széndioxid

35 lej

Kéndioxid

35 lej

Cianidok

30 lej

Klór

35 lej

Fenol

35 lej

Formaldehid

35 lej

Alifás szénhidrogének

35 lej

Kénhidrogén

35 lej

Higany

59 lej

Nitrózusgőzök

35 lej

Szénmonoxid

35 lej

Perklóretilén

35 lej

Toluol

35 lej

Triklóretilén

59 lej

Xilol

35 lej

Aromás szénhidrogének

59 lej

Vinilklorid

35 lej

 

3. Biotoxikológia

Vizsgálat elnevezése

Ár

Deltaamino-levulin sav (DAL)

25 lej

Hipurinsav

20 lej

Karboxihemoglobin

50 lej

Kolineszteráz

15 lej

Koproporfirin

25 lej

Methemoglobin

40 lej

Tiocianátok-vizeletből

30 lej

Uroporfirin

20 lej