Săptămâna Europeană a Vaccinării - 20-27 aprilie 2013

logoSăptămâna Europeană a Vaccinării (SEV), celebrată în toate ţările Regiunii Euro-OMS începând cu 2006, reprezintă o inițiativă  coordonată de către OMS-Europa. Organizațiile partenere, precum Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) sau UNICEF, sprijină SEV la nivel regional și național.

SEV are scopul de a ajuta statele membre în elaborarea planurilor privind extinderea imunizărilor la nivel național prin informare, comunicare și susținerea programelor de vaccinare.

Sloganul generic

 • Să prevenim, să protejăm, să imunizăm.
 • Stimularea creșterii acoperirii vaccinale, vizând cu precădere populațiile vulnerabile sau greu accesibile.

Tema:  Eliminarea rujeolei și rubeolei în Regiunea Euro-OMS.

 Scopul  național:  Impulsionarea imunizării împotriva rubeolei și a rujeolei în mediile şi zonele defavorizate.

Mesaje-cheie

1. Vaccinurile sunt instrumente puternice pentru protejarea sănătății.

 • În concert cu eradicarea globală a variolei și poliomielitei, imunizările au dus la controlul și eliminarea multor boli infecțioase în Europa: difteria și tetanosul sunt acum sub control, infecțiile cu Haemophilus influenzae tip b (Hib) la copii au fost reduse dramatic, iar incidența infecțiilor cu hepatită B a scăzut semnificativ după introducerea vaccinării universale.
 • Noi vaccinuri autorizate în UE privesc: virusul papilloma uman (HPV), virusul herpes zoster şi rotavirusul. Un nou vaccin meningococic 4-valent îmbunătățește protecția împotriva meningitei bacteriene.
 • Un nou vaccin trivalent gripal viu-atenuat administrat nazal va simplifica în curând logistica de vaccinare, iar un vaccin trivalent gripal inactivat aplicat intradermic ar putea reduce costurile de vaccinare.

2. Sporirea și menținerea acoperirii vaccinale ridicate îşi păstrează actualitatea.

 • Strategiile naționale de sănătate publică trebuie: să abordeze imunizarea ca o rutină obligatorie; să consolideze procedurile de monitorizare a siguranței vaccinului; să pună în acord programele naționale de imunizare cu sistemele de supraveghere și de raportare.

3. Invăţămintele epidemiei recente de rujeolă sunt următoarele:

 • Copii neimunizați din rândul grupurilor defavorizate și al părinţilor sceptici în privința vaccinării sunt adesea puncte de plecare ale focarelor de rujeolă.
 • Majoritatea focarelor de rujeolă din Europa au fost importate din alte continente.
 • Acoperirea vaccinală deficitară a contribuit la menținerea și dezvoltarea focarelor.
 • Menținerea “tonusului” imunizării împotriva rujeolei este necesară, chiar dacă epidemia din iarna 2011 și-a pierdut virulența în 2012.

4. Sunt necesare măsuri active de contracarare a izbucnirii de rubeolă din 2012.

Obiectivele pe termen mediu în Regiunea Euro-OMS:

 • Eliminarea rujeolei endemice.
 • Eliminarea rubeolei endemice, cu consecința anihilării sindromului rubeolei congenitale (CRS - Congenital Rubella Syndrome).

Termeni și fundamentare:

 • Eliminarea rujeolei/rubeolei înseamnă lipsa de transmitere endemică într-o zonă geografică definită (ex. regiune), pentru cel puțin 12 luni în prezența unui sistem de supraveghere valid.
 • Comitetul Euro-OMS pentru aplicarea rezoluției EUR/RC55/R7 privind consolidarea sistemelor naționale de imunizare în vederea eradicării rujeolei și a rubeolei (inclusiv a CRS) până în 2015 a recunoscut utilitatea folosirii vaccinurilor anti-rujeolă & rubeolă combinate într-o rutină de vaccinare cât mai acoperitoare cu două doze, cu atenție specială pentru populațiile sensibile/defavorizate incluzând femeile de vârstă fertilă.

2012: fapte și cifre

Eradicarea rujeolei și rubeolei reprezintă ţinta legitimă pentru 2015.

Rujeola

 • Din ianuarie până în octombrie 2012 cele 29 țări membre UE/EEA (UE 27 + Norvegia, Islanda) au raportat 7.016  cazuri de rujeolă, pe fondul a 8.795 cazuri notificate din noiembrie 2011 până în octombrie 2012; descreștere notabilă a rujeolei în 2012 față de 2010 – 2011.
 • Franța, Italia, România, Spania și Marea Britanie sunt la originea a 94% din cazurile notificate în 2012.
 • 12 țări au raportat mai puțin de un caz de rujeolă/milion în 2012, iar rata de notificare totală pentru țările UE/EEA  în nov 2011- oct 2012 a fost de 17,3/milion.
 • Dintre cazurile raportate în 2012 pentru care status-ul vaccinării a fost cunoscut, 82% au fost nevaccinate.
 • Nu au existat decese legate de rujeolă în 2012, dar 10 cazuri au prezentat complicații de encefalită rujeolică acută.

Rubeola

 • 26.014 cazuri de rubeolă au fost raportate în ianuarie-octombrie 2012 de 26 țări UE/EEA (24 UE+Norvegia , Islanda) incluse în sistemul de supraveghere consolidată privind rubeola, pe fondul a 29.927 de cazuri raportate în timpul intervalului de 12 luni din noiembrie 2011 până în octombrie 2012; izbucnire majoră de rubeolă în 2012 . 
 • Polonia și România au raportat  99% din totalul cazurilor notificate în 2012.

 

UE/EEA nov 2011 - oct 2012: proporția cazurilor de rujeolă (total = 8.795, în roșu) și gradul de acoperire cu vaccin anti-rujeolic - două doze în 2011

Comentariu: În context european, România a înregistrat cel mai ridicat număr de cazuri (circa 4000), pe fondul unui grad de acoperire vaccinală de 90 - 94% în 2011.

UE/EEA nov 2011 - oct 2012: ratele de notificare privind rujeola pe țări

Comentariu: O serie de state vest-europene şi România au înregistrat rate ridicate de notificare

- în gama 10 - 158,8/milion; la polul opus, Islanda şi Malta au raportat 0 cazuri.

 

România 2011

Situația rujeolei şi rubeolei a fost prezentată pe scurt cu ocazia SEV 2012; prezentăm în continuare unele aspecte complementare.

Rujeola: dinamica 2010/2011 a cazurilor noi a fost 193/4784; rubeola: 306/3917.

Rujeola - Distribuția pe județe

Comentariu: a fost pusă în legătură cu focarele din centrul /vestul Europei, cu mulți români vest-transilvăneni lucrând în Italia și Spania.

Rubeola în România 2011 (I)

Distribuția geografică a incidenței rubeolei

Comentariu: orientarea spre județele din vest este mai puţin pregnantă decât în cazul rujeolei.

România 2012

Acoperirea vaccinală anti-rujeolă/rubeolă la copiii de 1 an la 1 iulie 2012

 • Un număr de 11617 copii (66% din cohorta de născuți vii) au fost depistați ca incomplet vaccinați în raport cu vârsta, din care 5905 (50,8%) din mediul urban și 5712 (49,2%) din rural.
 • Lipsa de vaccin a reprezentat principalul motiv al nevaccinării corespunzătoare vârstei (ponderea  medie 80,5%). Ca și cauze secundare se menționează neprezentarea (9,4%) și contraindicațiile medicale (5,8%).
 • În privința ROR 1 acoperirea vaccinală % urban/rural/total a fost de 66,6/74,0/70,0 față de ținta de 95%.
 • ROR 1:
  • în 2 județe acoperirea vaccinală a fost de min 95%;
  • în 17 județe acoperirea vaccinală s-a situat între 80 si 94%;
  • în 23 județe valoarea acoperirii vaccinale a fost sub 80%;
  • valoarea maximă s-a înregistrat în jud.TR (100%), iar cea minimă în TM (81,7%);
  • cele mai mici 5 valori ale acoperirii vaccinale s-au înregistrat în județele DB, SJ, BB, HD, PH.

România 2012

Acoperirea vaccinală anti-rujeolă/rubeolă la copiii de 2 ani la 1 iulie 2012

 • Un număr de 1176/16260  (7,23%) copii au fost depistați ca incomplet vaccinați în raport cu vârsta, din care 583 (49,6%) din mediul urban și 593 (50,4%) din rural.
 • Neprezentarea a reprezentat principalul motiv al nevaccinării integrale potrivit vârstei (ponderea  medie 45,5%), ceva mai mult în rural. Ca și cauze secundare se menționează refuzul (29,6 %) și contraindicațiile medicale (11,5%).
 • În privința ROR 1 acoperirea vaccinală % urban/rural/total a fost de 95,4/94,7/95,1 – abia acum urbanul şi totalul  cu ținta  OMS de 95% atinsă.
 • ROR 1:
 • în 25 județe acoperirea vaccinală a fost de min 95%;
 • în 17 județe acoperirea vaccinală s-a situat între 80 și 94%;
 • în niciun județ valoarea acoperirii vaccinale nu a fost sub 80%;
 • valoarea maximă s-a înregistrat în Jud.TR (100%), iar cea minimă în TM (80,2%).

Concluzii

 • În țările UE/EEA  situația rujeolei/rubeolei în 2012 s-a inversat față de 2011, cu izbucnire masivă de rubeolă în ianuarie-aprilie 2012 față de nivelul relativ redus al rujeolei.
 • După o creștere de aproape 25 ori a incidenței rujeolei și de aproape 13 ori a incidenței rubeolei în 2011 față de 2010, în România nov 2011 – oct 2012 situația este staționară la un nivel critic în privința rujeolei - cu 194,0 cazuri/milion și a devenit foarte critică în privința rubeolei - cu 1.130,0 cazuri/milion (poziţiile cele mai defavorabile în contextul UE/EEA).
 • În iulie 2012 acoperirea vaccinală anti-rujeolă/rubeolă (ROR1) la copii de 1 an în urban/rural/total era de 66,6/74,0/70,0 % față de ținta 95%. Principala cauză de neatingere a vaccinării integrale cf. schemei naţionale de imunizare la un an a fost lipsa de vaccin.
 • În iulie 2012 acoperirea vaccinală anti-rujeolă/rubeolă (ROR 1) la copii de 2 ani urban/rural/total era de 95,4/94,7/95,1 %. Principalul motiv al nevaccinării integrale potrivit vârstei  a fost neprezentarea.
 • Realizarea (integrarea) țintelor de acoperire vaccinală ROR 1 impune un efort susținut în privința logisticii de vaccinare și a mobilizării celor interesați, cu precădere în grupurile defavorizate.

(Sursa de informație: Site-ul oficial Euro-OMS, SEV 2013: http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/european-immunization-week) 

Boli ce pot fi prevenite prin vaccinare – semne, simptoame şi complicaţii

 1. Rujeola – a doua zi – 23.04.2013
 2. Rubeola – 23.04.2013
 3. Oreionul – 24.04.2013
 4. Poliomielia – 24.04.2013
 5. Hameophilus Influenzae tip b – 25.04.2013
 6. Rotavirus – 25.04.2013
 7. Boala pneumococică – 25.04.2013

Materiale campanie SIV 2013:

Mai multe informații:

Direcţia de Sănătate Publică
520023 Sf. Gheorghe
Str. Godri Ferenc nr.12
Compartimentul Promovarea Sănătăţii
Tel . 0267 351398