Program de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

Obiectivul principal al programului este reducerea incidenței formelor invazive ale cancerului de col uterin și mortalității specifice prin cancer de col uterin.

Obiectivele specifice sunt:

 • a) depistarea cancerului de col uterin in stadii precoce;
 • b) îndrumarea pacientelor cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de diagnostic și tratament;
 • c) creșterea gradului de informare a populației, pentru utilizarea serviciilor de screening ca metoda de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.

Screeningul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin constă în testarea prin metoda frotiului cervical Babeş-Papanicolaou a populaţiei feminine, denumită în continuare testare Babeş-Papanicolaou.

Pot fi incluse în subprogram persoanele de sex feminin în vârstă de peste 25 de ani, indiferent de calitatea de asigurat a acestora, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice sau fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.

Testarea în cadrul subprogramului se va opri la femeile care au împlinit vârsta de 64 de ani, numai dacă acestea au ultimele 3 frotiuri cervicale Babeş-Papanicolaou normale.

Nu sunt eligibile femeile care prezintă absenţa congenitală a colului uterin sau histerectomie totală pentru afecţiuni benigne şi femeile cărora li s-a stabilit diagnosticul de cancer de col uterin sau alte forme de cancer genital.

Direcţia de Sănătate Publică Covasna desfăşoară activităţile pregătitoare pentru demararea screeningului pentru cancerul de col uterin. Programul de screening va fi gratuit şi va începe în luna octombrie, grupul ţintă fiind femeile cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani, indiferent de calitatea de asigurat, asimptomatice sau fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin. La nivelul județului responsabil program este dr. Drăgoiu Lavinia.

În județul Covasna numărul total a populației este 222.065, din care femei: 112.962, iar numărul de persoane eligibile este 62.298. Persoanele eligibile vor avea nevoie doar de trimitere de la medicul de familie, care le va da un formular tip pe care să îl completeze. Programul va fi gratuit pentru femei, dar medicii de familie şi specialiştii vor fi remuneraţi de Ministerul Sănătăţii pentru această acţiune.

Direcţia de Sănătate Publică Covasna se va ocupa de informarea furnizorilor de servicii medicale, informarea populaţiei privind importanţa participării la screening şi controlul desfăşurării programului.

Furnizorii de servicii medicale din cadrul subprogramului

 • unităţile sanitare cu paturi care au în structura proprie cabinete de specialitate în obstetrică-ginecologie şi laborator de analize medicale în domeniul citologiei şi care fac dovada organizării unei reţele de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin
 • cabinetele de asistenţă medicală primară aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară - centre de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou si centre de recoltare a materialului cellular cervical, cu conditia indeplinirii urmatoarelor criterii:
  • sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară;
  • fac dovada deţinerii dotării necesare recoltării materialului celular cervical în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare;
  • fac dovada încadrării personalului medical care deţine documente ce atestă formarea profesională în domeniul recoltării materialului celular cervical;
 • cabinete medicale de specialitate în obstetrică-ginecologie şi/sau de planificare familială din structura unităţii sanitare cu paturi care a organizat reţeaua de screening pentru prevenirea cancerului de col uterin;
 • cabinete medicale de specialitate obstetrică-ginecologie, indiferent de forma de organizare a acestora, care funcţionează în ambulatoriul de specialitate clinic sau în ambulatoriul integrat al spitalelor, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 • cabinete medicale de planificare familială din structura spitalelor aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care fac dovada deţinerii dotării necesare recoltării materialului celular cervical în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • alte unităţi sanitare care furnizează servicii medicale în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi care au în structură cabinete medicale de specialitate obstetrică-ginecologie, cabinete de planificare familială sau unităţi mobile de recoltare a materialului celular cervical;
 • laboratorul de anatomie patologică şi/sau de analize medicale din structura unităţii sanitare cu paturi care a organizat reţeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin care indeplineste urmatoarele criterii:
  • are dotarea tehnică necesară pentru examinarea materialului celular cervical prin metode şi tehnici de citologie sau anatomie patologică, după cum urmează:
   1. aparatură adecvată pentru efectuarea examenului Babeş-Papanicolaou (citologie convenţională şi/sau monostrat cu recoltare-fixare în mediu lichid);
   2. facilităţi de arhivare a frotiurilor;
   3. echipament computerizat necesar pentru înregistrarea, stocarea şi raportarea datelor;
   4. acces la internet;
  • foloseşte coloraţia Papanicolaou pentru prelucrarea frotiurilor şi sistemul de clasificare Bethesda 2001 pentru raportarea rezultatelor;
  • are cel puţin un medic de specialitate în anatomie patologică cu experienţă minimă de 5 ani şi peste 2000 de frotiuri examinate în ultimii 2 ani;
  • efectuează controlul intern al calităţii în domeniul citologiei prin recitirea a minimum 10% din lame;
  • se angajează să participe în mod regulat la programe de evaluare externă a calităţii în domeniul citologiei;
 • laboratorul de anatomie patologică şi/sau de analize medicale care funcţionează în structura altor unităţi sanitare aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate si care indeplineste conditiile de mai sus;

În județul Covasna unitatea sanitară cu paturi, organizatoare de reţea este Spitalul de Urgență “dr. Fogolyán Kristóf“ Sf. Gheorghe.

Medicii de familie au un rol principal de informare şi îndrumare a populaţiei eligibile la recoltarea produsului biologic, comunicarea rezultatului şi conduita de urmat: în caz de rezultat negativ se repetă testarea la 5 ani de la data primei testări; în caz de rezultat pozitiv întocmeşte bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor.

Cursurile de pregătire pentru medicii de familie vor fi în două serii:

 1. în perioada 5.10.2012-7.10.2012
 2. în perioada 12.10.2012-14.10.2012

Medicii de familie care sunt înscriși în vederea instruirii privind screeningul cancerului de col uterin sunt:

Nr.crt.

Medic titular

Specialitatea

Localitatea

1

Ábrahám Ildikó

medic prim. de familie

Cernat, str.Principală, 449

2

Ágoston Stefan

medicina de familie

Catalina, str. Principală 345

3

Anton Raluca Bianca

medicina de familie

Înt.Buzăului, str. M.Viteazul, 150

4

Bács Angéla

medicina de familie

Sf. Gheorghe, str. Sporturilor,7,bl.6/C/1

5

Beder Boglárka

medicina generala

Zagon, str.Principală, 105

6

Bolcu Alexandru Dan

medicina de familie

Sf. Gheorghe, str. Păiuş David, 3, bl.53

7

Csurulya Gabriella

med.spec.med.de familie

Sf. Gheorghe, str. Oltului, 12

8

Deák Brigitta

med.primar med de fam.

Biborţeni, str. Principală, 30

9

Derzsi Margareta

medicina de familie

Ozun, str. Gabor Aron bl. 3 ap. 4

10

Farkas Orbán Éva

med.gen.profil pediatrie

Tg. Secuiesc, str. Păcii, 34

11

Ferencz Dora Ana

med.primar med.gen.

Sf. Gheorghe, str. Vasile Goldiş, 3

12

Finta B. Irma

medicina de familie

Sânzieni, str. Principală, 341

13

Finta László Csaba

medicina de familie

Sânzieni, str. Principală, 341

14

Fülöp Csaba

medicina de familie

Comandău, str. Principală

15

Gábor Vilma

medicina generala

Brăduţ, str. Princilaă, 210

16

Gyulai Sándor

med.spec.de MG adulti

Baraolt, str. Libertăţii, 7

17

Imreh Annamária

medicina de familie

Chichiş, str. Mare, 1

18

Incze Reka

medicina de familie

Bodoc, str. Principală, 65/B

19

Iurie Agachii

medicina de familie

Araci, str. Şcolii, 42/A

20

Kelemen József

medicina gen.adulti

Baraolt, str. Kossuth, 124

21

Kiss Ildikó

medic spec.de familie

Sf. Gheorghe str. Erege nr. 19

22

Kiss Ludovic

medicina de familie

Tg. Secuiesc, str. Păcii, 34

23

Kún Sarolta

medicina de familie

Ghelinţa, str. Principală, 614

24

Luppinger Attila Eduard

med.spec.med.de familie

Sf. Gheorghe, str. Înfrăţirii, 2, Bl.1/A/3

25

Mandan Liviu Marian

medicina de familie

Brăduţ, str. Princilaă, 210

26

Máthé Ecaterina Estera

medicina de familie

Băţanii Mari, str. Principală, 474

27

Máthé Enikö

medicina de familie

Tg.Secuiesc, str. Petofi Sandor nr. 21 ap. 2

28

Mátis Rozália

medicina de familie

Belin, str. Principală, 6

29

Mátyás Attila-Huba

medicina de familie

Covasna, str. Dozsa Gyorgy, 4

30

Mester-Nagy Levente

medicina generala

Reci nr. 444

31

Ördög Éva

medicina de familie

Sf. Gheorghe, str. Oltului, 12

32

Para János

medicina gen.adulti

Ilieni, str. Kossuth, 222

33

Pásztori Izabella

medicina de familie

Ghidfalău, str. Principală, 146

34

Péter László  

medicina de familie

Sf. Gheorghe, str. Vasile Goldiş, 3

35

Péter Zoltán

medicina de familie

Sf. Gheorghe, str. Vasile Goldiş, 3

36

Petiş Maria Carmen

medicina de familie

Barcani, str. Principală, 267

37

Petri Erika

medicina de familie

Sf. Gheorghe, str. Oltului, 12

38

Popescu Carmen

medicina de familie

Hăghig nr.289

39

Régeni Hajnalka

med.gen.de familie

Tg. Secuiesc, str. N. Bălcescu, 1

40

Részegh Staufer Tünde

medicina de familie

Covasna, str. St.cel Mare, 22

41

Rózsa Ecaterina

medicina de familie

Boroşneu Mare, str. Principală, 34

42

Sándor András

medicina generala

Sf. Gheorghe, str. Păiuş David, 1, bl.53

43

Savu Claudia

medicina generala

Valea Mare, str. Principală, 319

44

Sepsi Alexandru

med.prim.med de familie

Estelnic, str. Principală, 196

45

Sepsi Edit

med.prim.med.de familie

Mereni, str. Principală, 154

46

Seres Lucia

medicina de familie

Sf. Gheorghe, str. Oltului, 12

47

Simo Imola

medicina de familie

Ojdula, nr. 1008A

48

Simon-Sárosi Katalin

med.spec.gen.pediatrie

Tg. Secuiesc, str. Păcii, 34

49

Stancescu Adriana

medicina de familie

Înt.Buzăului, str. Mihai Viteazul nr. 150

50

Stefan Daniela

medicina de familie

Înt. Buzăului, str. Mihai Viteazul nr. 150

51

Szabó Alexandru

med.spec.med.generala

Aita Mare, str. Tancsics, 63

52

Szabó Magdolna

medicina de familie

Valea Crişului, str. Principală, 435

53

Szilágyi Ferenc Ákos

medicina generala

Vârghiş, str. Principală, nr. 48

54

Szmolka Márta

medicina generala

Sf. Gheorghe, str. Oltului, 12

55

Szöcs Kölcze Elisabeta

medicina generala

Catalina, str. Principală, 374

56

Tóth Zoltán

medicina de familie

Turia, str. Prin cipală, 270

57

Tusa Csaba

med.gen.adult

Cătălina, str. Principală, 374

58

Tusa Éva Ilona

med.gen.adult

Cătălina, str. Principală, 374

59

Tusa-Illyés Kinga

medicina generala

Sf. Gheorghe, str. Vasile Goldiş, 3

60

Tüzes Kátai Zsuzsanna

medicina de familie

Brăduţ, str. Principală, 210

61

Venter Emma-Erika

medicina de familie

Sf. Gheorghe, str. 1 Dec.1918

62

Zsigmond Iuliana Gabriela

med.prim.med.gen.fam.

Tg. Secuiesc, str. Păcii. 35