Entităţi mici, pericol mare! - Ziua Mondială a Sănătăţii - 7 aprilie 2014

Ziua Mondială a Sănătăţii - Entităţi mici, pericol mare!

 • se celebrează în fiecare an în data de 7 aprilie, pentru a marca întemeierea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în anul 1948;
 • reprezintă o oportunitate pentru indivizii din orice comunitate să se implice în activităţi care pot duce la o stare de sănătate mai bună;
 • în fiecare an se selectează o temă care să evidenţieze o arie prioritară a sănătăţii publice.

Tema campaniei - Bolile transmise prin vectori.

Scopul campaniei - Protecţie mai bună pentru bolile transmise prin vectori prin creşterea nivelului de conştientizare al populaţiei în privinţa ameninţării pe care o reprezintă vectorii şi bolile transmise prin aceştia şi stimularea familiilor şi comunităţilor pentru a acţiona şi a se proteja.

Perioada de derulare

 • 7 aprilie 2014 – Ziua Mondială a Sănătăţii
 • 2 - 10 aprilie – derularea activităţilor informative şi educative

Obiective

 • Sensibilizarea populaţiei şi a profesioniştilor din sistemul sanitar în privinţa pericolului pe care îl reprezintă bolile transmise prin vectori.
 • Persoanele care trăiesc în zone în care există boli transmise prin vectori vor şti cum să se protejeze.
 • Călătorii vor şti cum să se protejeze de vectori şi de bolile transmise prin vectori când vor călători în ţări în care acestea reprezintă o ameninţare pentru starea de sănătate.
 • Autorităţile publice locale şi centrale vor pune în practică măsuri care să îmbunătăţească protecţia populaţiei faţă de bolile transmise prin vectori.

Slogan - Entităţi mici, pericol mare!

Materiale de campanie - materiale în format electronic

Mesaje cheie

 • Bolile transmise prin vectori sunt răspunzătoare pentru 17% din povara globală estimată pentru toate bolile infecţioase.
 • Vectorii sunt entităţi mici (ţânţarii, muştele, gândacii, căpuşele, melcii de apă dulce) care pot transmite boli grave de la o persoană la alta şi dintr-un loc în altul.
 • Vectorii ne pot pune sănătatea în pericol atât acasă, cât şi atunci când călătorim.
 • Deoarece bolile transmise prin vectori încep să se răspândească dincolo de graniţele tradiţionale, acțiunile întreprinse trebuie să fie extinse şi în afara țărilor în care aceste boli apar în prezent.

Grupuri ţintă

 • Populaţia generală
 • Furnizorii de servicii medicale
 • Autorităţile publice locale şi centrale

Vectorii sunt entităţi mici (ţânţarii, muştele, gândacii, căpuşele, melcii de apă dulce) care pot transmite boli de la o persoană la alta şi dintr-un loc în altul.

Aceştia ne pot pune sănătatea în pericol atât acasă, cât şi atunci când călătorim.

Bolile transmise prin vectori sunt afecţiuni cauzate de aceşti agenţi patogeni în populaţiile umane.

Acestea sunt cel mai frecvent întâlnite în zonele tropicale și în locuri unde accesul la sisteme sigure de alimentare cu apă potabilă și salubritate este problematic.

Campania organizată în anul 2014 cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii se concentrează asupra unor vectori importanţi şi a bolilor pe care aceştia le pot cauza, precum şi asupra a ceea ce putem face pentru a ne proteja.

Bolile transmise prin vectori sunt răspunzătoare pentru 17% din povara globală estimată pentru toate bolile infecţioase.

În anul 2014, Ziua Mondială a Sănătăţii va aduce în centrul atenţiei câţiva dintre cei mai cunoscuţi vectori – ţânţarii, muştele, gândacii, căpuşele şi melcii de apă dulce – responsabili pentru transmiterea unei game variate de paraziţi, virusuri şi microbi care afectează oamenii şi animalele.

Materiale pentru informare:

 

Mai multe informaţii:
Direcţia de Sănătate Publică Covasna
520023 Sf. Gheorghe
Str. Gödri Ferenc nr. 12
Compartimentul Promovarea Sănătăţii
Tel. 0267 351398