Campania ”Prin prevenție, sănătate pentru toți!” - Ziua Internațională a Sănătății 7 aprilie 2019

Obiectivele campaniei ”Prin prevenție, sănătate pentru toți!”:

 1. Creșterea gradului de informare și a conștentizării în rândul populației generale cu privire la importanța accesării serviciilor preventive
 2. Creșterea nivelului de responsabilitate în rândul personalului medical implicat preponderant în oferirea de servicii preventive cu privire la importanța acordării serviciilor preventive disponbile, tuturor cetățenilor.

Grupuri țintă și mesaje cheie:

 1. Populația generală (”Întrebați-vă medical de familiei despre serviciile preventive!”)
 2. Medici de familie, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, medici, stomatologi și asistenți de medicină școlară; personalul medical în ansamblu (”Informați-vă pacienți cu privire la serviciile preventive”)

Acoperirea universală cu servicii de sănătate - (En. Universal Hea lth Coverage – UHC): asigurare a accesului tuturor persoanelor la servicii de promovare a sănătății, de prevenirea îmbolnăvirilor, curative, de recuperare și paliative de o calitate suficientă astfel încât să fie eficiente, menținând în același timp o povară financiară cât mai scăzută în rândul populației în urma accesării acestor servicii1. Această definiție încorporează trei obiective principale:

 1. Echitate în accesul la servicii de sănătate;
 2. Calitatea serviciilor de sănătate și
 3. Protejarea populației împotriva riscurilor financiare.

Motivația alegerii, de către OMS, pentru al doilea an consecutiv, a temei pentru ZMS acoperirea universală cu servicii de sănătate:

 • Cel puțin jumătate din populația lumii nu este acoperită cu servicii esențiale de sănătate
 • Aproximativ 100 de milioane de persoane sunt împinse dincolo de limita sărăciei extreme (definite ca traiul cu mai puțin de 1.9 dolari americani/zi) ca urmare a cheltuielilor cu serviciile de îngrjiri de sănătate
 • Mai mult de 800 de milioane de persoane (aproximativ 12% din populația lumii) cheltuiesc cel puțin 10% din veniturile gospodăriei pentru plata serviciilor de îngrijiri de sănătate.

Prezentarea succintă a serviciilor preventive menţionate în contractul cadru al CNAS*

 1. Serviciile preventive pentru copii pe grupe de vârstă şi sex. Consultaţiile preventive sunt consultaţii periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0-18 ani şi au ca scop identificarea şi intervenţia în tulburările de creştere şi dezvoltare şi în riscurile modificabile specifice pe grupe de vârstă şi sex
 • Consultaţia preventivă a nou-născutului la externarea din maternitate şi la 1 lună
 • Consultaţia preventivă a sugarului la vârsta de 2 şi 4 luni
 • Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 6, 9, 12, 15 şi 18 luni
 • Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 2 ani, 3 ani, 4 ani şi 5 ani
 • Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 6 ani, 7ani, 8 ani şi 9 ani
 • Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 10 ani, 11 ani, 12 ani, 13 ani, 14 ani, 15 ani, 16 ani, şi 17 ani.
 1. Serviciile preventive pentru adulţi asimptomatici Consultaţia de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic are ca scop identificarea şi intervenţia asupra riscurilor modificabile asociate afecţiunilor cu pondere importantă asupra poverii îmbolnăvirilor: boli cardiovasculare şi metabolice, cancer, sănătatea mintală, sănătatea reproducerii. Evaluarea complexă a riscului individual în funcţie de vîrstă/sex se realizează prin consultaţie şi /investigaţii specifice consemnate în riscogramă.
 • Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual a adultului asimptomatic cu vârsta între 18 şi 39 ani
 • Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă)
 • Evaluarea Riscului Cardiovascular
 • Evaluarea Riscului Oncologic
 • Evaluarea riscurilor privind Sănătatea Mintală
 • Identificarea unor riscuri semnificative legate de sănătatea reproducerii
 • Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic cu vârsta de 40 de ani şi peste
 • Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă)
 • Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV)

*Anexa Nr. 2B din Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotarârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019

Ziua Internațională a Sănătății - Infografic