Anunț - în atenția medicilor de familie

Modelele de Declarație, prevăzute în anexele la Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 cu modificările și completările ulterioare.

  • Declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele izolate la domiciliu ( art. 1 alin. (3)), pentru a beneficia de concediu şi indemnizaţie de carantină, va completa şi va transmite doar medicului de familie, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (Anexa nr.2)
  • Declaraţie pentru persoanele care optează pentru măsura carantinei instituţionalizate, în spaţii special destinate puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, pentru că nu au posibilitatea îndeplinirii condiţiilor pentru carantină/izolarea la locuinţă/altă locaţie sau care solicită acest lucru pentru a nu îşi expune familia (Anexa nr.3)
  • Declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele carantinate în comunitate beneficiază de concedii şi indemnizaţii pentru carantină, în condiţiile legii, pentru toată perioada în care au fost carantinate. pentru a beneficia de concediu şi indemnizaţie de carantină vor completa şi vor transmite doar medicului de familie, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (Anexa nr.6)

Recomandări privind completarea Declarației în cazul persoanelor aflate în situația prezentată la lit. d), art. 1, alin.(3) din OMS nr. 414/2020 prezentată în anexa 2 la ordin.

  1. membrii de familie ai unei persoane care se incadreză în situaţia de călătorie în ultimile 14 zile în zona galbenă (art.1, alin.(3) lit.a)/OMS 414/2020) vor menţiona aceleaşi date cu membrul de familie implicat în fapt, cu precizarea că după consemnarea numelui, se va înscrie calitatea sa de (sot, sotie, părinte...etc)membru familie cu....( persoana care a călătorit în fapt);
  2. membrii de familie ai unei persoane care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome şi care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă; (art1, alin.(3) lit.b)/OMS 414/2020) vor menţiona aceleaşi date cu membrul de familie implicat în fapt, cu precizarea că, după consemnarea numelui, se va înscrie calitatea sa de membru de familie cu.......... ( persoana implicată în fapt);
  3. membrii de familie ai unei persoane care au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus, COVID-19, (art1, alin.(3) lit.c)/OMS 414/2020) vor menţiona acelaşi contact direct (cu cel menţionat de către membrul de familie cu care a intrat efectiv în contact), cu precizarea că, după consemnarea numelui contactului, se va înscrie calitatea sa de membru de familie (soţ, soţie, frate...etc) cu... ( persoana implicată în fapt)