În atenția candidaților la concursul de rezidențiat sesiunea 25 noiembrie 2012

În atenția candidaților la concursul de rezidențiat sesiunea 25 noiembrie 2012:

Program de primire a dosarelor de înscriere la concursul de rezidențiat sesiunea 25 noiembrie 2012 este: în perioada 8 – 22 octombrie 2012, inclusiv; de luni până vineri între orele: 9:00-14:00.

Certificatul medical privind starea de sănătate a candidatului (apt/inapt din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic – pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează) va fi eliberat de Spitalul Judetean de Urgență “dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, ambulatorul de specialitate, în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie al candidatului.

Conducerea DSP Covasna