Legislație

 1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, Monitorul Oficial cu numărul 372/ 28.04.2006 >>;
 2. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 550/ 05.08.2010 >>;
 3. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 617/18.07.2006 >>;
 4. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 914/ 2006, pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, Monitorul Oficial nr. 695/ 15.08.2006 >>;
 5. Decizie nr. 8/2006 al Colegiului Medicilor din România, privind punerea în aplicare a unor dispoziţii legale (referitoare la exercitarea profesiei de medic) - Monitorul Oficial nr. 700/16.08.2006 >>;
 6. Ordonanţa Guvernului nr. 124/29.08.1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicat în Monitorul Oficial cu numărul 568/ 01.08.2002, actualizată în 2004 >>;
 7. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 208/2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestatiile in domeniul sanatatii publice efectuate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de catre Institutul National de Sanatate Publica, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 172/ 16.03.2012 >>;
 8. Decizie nr. 1/2009 - privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România >>;
 9. Hotărâre nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 >>;
 10. Ordononța de Urgență nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară >>;
 11. Ordin nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale >>;
 12. Lege nr. 266 din 7 noiembrie 2008 a farmaciei >>;
 13. Ordin nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară >>;
 14. Ordin nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale >>.
 15. Ordin nr. 15 din 14 ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației >>