Ziua Mondială a Apei - 22 martie 2013

ziuaapei

Ziua Mondială a Apei se sărbătorește anual în data de 22 martie. Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992. În România, această zi se sărbătorește din 1993. Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducere în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.

În fiecare an, sărbătorirea se face sub un slogan. În 2009: Transboundary waters: sharing water, sharing opportunities, în 2008: Sanitation; în 2007: Coping with water scarcity.

În anul 2010, de Ziua Mondială a Apei, națiunile și-au reafirmat dreptul la o apă de calitate mai bună, sub sloganul Clean water for a healthy world („Apă curată pentru o lume sănătoasă!”).În anul 2011 Reunite sub sloganul „Apă pentru orașe. Răspunsuri la provocările urbane”.

În 2012 – Apa şi securitatea alimentară, vitale pentru sănătate

Conform statisticilor mondiale, în fiecare secundă, populația urbană crește cu două persoane. În fiecare lună, cinci milioane de oameni vin să locuiască la oraș. 27% din populația urbană din lumea întreagă nu beneficiază de sisteme de alimentare. În fiecare an, între 250-500 mc de apă potabilă se risipesc fără rost în marile orașe de pe glob. Dacă această cantitate de apă nu s-ar mai risipi, încă 10-20 milioane de oameni ar avea apă de băut în marile orașe din lumea întreagă. În România, cerința de apă la nivelul anului 2011 a scăzut de aproape trei ori față de anul 1990, de la 20,4 mld mc la 7,70 mld. mc, datorită reducerii activităților din industrie și agricultură, dar și a scăderii cerinței de apă la nivelul populației.

În fiecare zi, două milioane de tone de ape uzate ajung neepurate sau insuficient epurate în cursurile de apă din lumea întreagă. Unul din patru locuitori ai orașelor de pe glob nu au acces la instalații sanitare adecvate. În România, gradul de racordare la canalizare este 54,28%, iar gradul de racordare la stațiile de epurare este de 43,24%. Suma alocată până în prezent pentru astfel de lucrări este de 4 miliarde euro.

Relaţia dintre om şi viaţă, dintre accesul la apă şi sănătatea vieţii unui om, a unei familii, a unei comunităţi sau a unei societăţi este vitală pentru dezvoltarea unei națiuni. Ea vorbeşte de modul în care această naţiune s-a comportat faţă de apă de-a lungul istoriei sale şi, în acelaşi timp, o responsabilizează în prezent şi în viitor să ducă o politică adecvată, prin conservarea şi protejarea resurselor de apă, prin politici durabile de gospodărire a apelor. 

Încă din copilărie, fiecare dintre dumneavoastră a învățat că apa este sursa vieții. La rândul nostru, am transmis acest mesaj în familiile noastre, ca o moștenire ce trebuie păstrată și respectată ca atare. De Ziua Mondială a Apei, vă încurajez și vă susțin să transmiteți acest mesaj colaboratorilor dvs, copiilor și semenilor dvs:

Apa este o avuție care trebuie gospodărită cu grijă, atât pentru noi, cât mai ales pentru viitorul copiilor noștri.

Circuitul apei în natură: