Studii de evaluare a impactului asupra sănătății populației

Rezumatele studiilor de evaluare a impactului asupra sănătății populației - anul 2024 (conf. Ordinului nr. 1524/2019 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației):

- Rezumat studiu de impact: asupra stării de sănătate a populației a beneficiarului Demeter Dénes I. I. pentru obiectivul aflat în funcțiune: ferma de vaci - creștere bovine din localitatea Ozun, str. Sf. Gheorghe nr231/B. - data afișării: 16 februarie 2024.

Acest anunt va fi afișat 10 zile, timp în care doritorii pot lăsa comentarii la adresa de e-mail: alim@dspcovasna.ro