Studii de evaluare a impactului asupra sănătății populației

Rezumatele studiilor de evaluare a impactului asupra sănătății populației - anul 2020 (conf. Ordinului nr. 1524/2019 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației):

- rezumat studiu de impact: Szakács Tamás