Prelungirea activităţii medicilor peste vârsta legală de pensionare

În conformitate cu prevederile art.391 alin.(8) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de 67 ani, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană şi de CMR, prin colegiile judeţene ale medicilor, pe baza certificatului de sănătate.

În acest sens persoanele interesate vor depune la Direcţia de Sănătate Publică Covasna un dosar care va conţine următoarele documente:

  • Cerere tip;
  • Aviz anual privind exercitarea profesiei de medic;
  • Certificat membru eliberat de Colegiul Medicilor din România;
  • Certificat de atestare a stării de sănătate;
  • Asigurarea de răspundere civilă profesională a personalului medical;
  • Copie carte de identitate.