Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001

Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

  • Funcționar responsabil: Szabó Erzsébet Erika, referent superior
  • Telefon: 0267-351398
  • E-mail: dsp@dspcovasna.ro