Lista cu documentele de interes public

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Sănătate Publică Covasna;
 • Structura organizatorică, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
 • Datele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
 • Numele persoanelor din conducerea instituţiei;
 • Bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • Lista contractelor de achiziţii publice;
 • Salarii brute cfm. Legii 153/2017; 
 • Declaraţiile de avere ale personalului;
 • Comunicate de presă, buletine informative;
 • Raportul anual de activitate al Direcţiei de Sănătate Publică Covasna;
 • Legislație în domeniul sănătății;
 • Modalităţile de contestare, în situaţia în care o persoană se consideră  vătămată  în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
 • Informaţii de interes general din punct de vedere al sănătăţii publice, pentru o mai bună informare a cetăţeanului.