Munkaegészségügy

Elérhetőségek:
  • Postacím:Sepsiszentgyörgy, Gödri Ferenc utca 12. szám
  • Telefon: 0267 351398, 0267 351380
Kapcsolattartó személy: dr. Drăgoiu Lavinia
Munkaprogram: 800-1500 óra között
 
A lakosságnak nyújtott szolgáltatások:
  • az egészséget nem károsító munkavégzés (munkakörülmények) személyi és tárgyi feltételeinek, a munkahigiénés határértékek meghatározása, és a munkaegészségügyi előírások kimunkálása;
  • a munkaegészségügyi felügyelet keretében a munkaegészségügyi előírások ellenőrzése és érvényesítése, a munkahigiénés határértékek betartásának vizsgálata;
  • foglalkozással összefüggő megbetegedéseket, mérgezéseket, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása;
  • a foglalkozásegészségügyi szolgálattal való együttműködés az egészséges munkakörnyezet kialakításával, egészségkárosodások megelőzésével kapcsolatos feladatokban.

A következő elemzéseket tudjuk végezni: mikroklíma, zajszint, légszenyezettség meghatározás a munkahelyeken.

Az elemzéseket díj ellenében végzik el az Egészségügyi Minisztérium 208./2012 számú rendelete alapján.