Indokolt esetben a járványügyi elkülönítés aluli felmentés

Indokolt esetben a járványügyi elkülönítés aluli felmentésért az érdekeltek az derogaricarantinacv@gmail.com e-mail címre küldhetik a következő iratokat:

Szükséges dokumentumok:

  1. A karantén felfüggesztése iránti kérelem: Kérelem;
  2. A személyazonossági igazolvány másolata;
  3. A kérelmező elérhetőségei (e-mail cím, telefonszám, postacím, stb)

További dokumentumok, a karantén alóli mentesség iránti kérelem okától függően:

  • A. Orvosi vészhelyzet esetén: igazoló orvosi dokumentumok, időpontot igazoló dokumentum dátummal és időponttal, lehetséges időpont az orvosi vizsgálatra/kezelésre vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozásra.
  • B. A COVID-19 RT-PCR vizsgálathoz: igazolás az engedélyezett laboratóriumok egyikében történő előjegyzésről (a piros zónában lévők esetében: a karantén 8. napján; a sárga zónában lévők esetében: a karanténidőszak bármelyik napján).
  • C. Egyéb események esetén: a karantén alóli mentesség igazoló dokumentumok (halotti anyakönyvi kivonat - temetések esetén; személyazonossági okmányok, gépkocsi engedélyek cseréje esetén).

A Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság részére küldött személyes adatokat kizárólag a karantén felfüggesztésére vonatkozó igazolás kiadására használjuk fel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelmet csak az összes kért dokumentum elküldésével tudjuk elbírálni.