Ministerul Sănătăţii Publice

 
Ordin nr. 824/2006

din 05/07/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 18/07/2006

pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat


 

    Având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) din titlul I "Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    văzând Referatul de aprobare al Inspecţiei Sanitare de Stat nr. E.N. 1.683/2006,

    ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Normele privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 23 septembrie 2003.
   Art. 3. - Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi inspecţiile sanitare de stat judeţene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

    Bucureşti, 5 iulie 2006.
    Nr. 824.

   ANEXĂ
 
    NORME
privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat