Ministerul Sanatatii

 
Ordin nr. 208/2012

din 07/03/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 172 din 16/03/2012

privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestatiile in domeniul sanatatii publice efectuate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de catre Institutul National de Sanatate Publica


 

    Vazand Referatul de aprobare al Directiei sanatate publica si control in sanatate publica nr. R.L. 1.942 din 7 martie 2012,
    avand in vedere art. 41 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba Lista tarifelor pentru prestatiile in domeniul sanatatii publice efectuate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de catre Institutul National de Sanatate Publica, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Pentru determinarile pe care laboratoarele le pot efectua, dar nu sunt cuprinse in prezentul ordin, tarifarea se va face conform devizului.
   Art. 3. - Sunt exceptate de la plata prestatiilor prevazute la art. 1 institutiile publice aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, finantate integral de la bugetul de stat, precum si persoanele fizice care beneficiaza de gratuitate, conform prevederilor legale in vigoare.
   Art. 4. - Se interzice refacturarea in scop lucrativ a oricareia dintre prestatiile care fac obiectul prezentului ordin.
   Art. 5. - Directia sanatate publica si control in sanatate publica si Directia generala economica din cadrul Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Institutul National de Sanatate Publica vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 6. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii nr. 37/2006 privind tarifele pentru prestatiile efectuate de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de institutele de sanatate publica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 20 ianuarie 2006, cu modificarile ulterioare.
   Art. 7. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
Ministrul sanatatii,
Ritli Ladislau

    Bucuresti, 7 martie 2012.
    Nr. 208.

   
ANEXĂ
 

   
LISTA
tarifelor pentru prestatiile in domeniul sanatatii publice efectuate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de catre Institutul National de Sanatate Publica

   

Activitatea sau prestatia Tariful
- lei -
I. MICROBIOLOGIE, SEROLOGIE SI PARAZITOLOGIE
Examenul bacteriologic al sputei 25
Antibiograma 25
Determinarea titrului ASLO 19
Reactia Wright 8
Reactia Widal 19
Reactia Huddlesson 6
Reactia WDRL 10
Reactii de fixare a complementului 21
Reactii serice cantitative 9
Reactii de hemaglutinoinhibare 38
Reactii de latexaglutinare 12
Reactii de hemaglutinare pasiva 14
Reactii de aglutinare liza 14
Examen serologic pentru HIV test rapid 34
ELISA 30
Determinare Ag. HBs 40
Confirmare Ag. HBs 50
Determinare anticorpi HBs determinare calitativa 50
determinare cantitativa 50
Determinarea Ag. HBe 60
Determinarea anticorpilor HBe 60
Determinarea anticorpilor HBc 50
Determinarea anticorpilor HAV 50
Determinarea anticorpilor HCV 60
Determinarea anticorpilor HDV 60
Determinarea anticorpilor in difterie hemaglutinare pasiva 19
ELISA 24
Determinarea anticorpilor in tetanos 22
Determinarea anticorpilor in rujeola 90
Determinarea anticorpilor in rubeola 80
Determinarea anticorpilor in tusea convulsiva 20
Determinarea anticorpilor in infectia cu Chl. trachomatis 25
Determinarea anticorpilor in oreion 45
Determinarea anticorpilor in leptospiroza 28
Determinarea anticorpilor in bruceloza 28
Determinarea anticorpilor in toxoplasmoza 60

Alte determinari serologice
pe baza de deviz, in
functie de agentul patogen de decelat
Coprocultura 35
Urocultura 30
Hemocultura 50
Hemocultura asistata in sistem automat 160
Exudat faringian 25

Alte culturi bacteriene
pe baza de deviz, in functie de agentul patogen de decelat
Examen coproparazitologic 12

ELISA in boli parazitare
pe baza de deviz, in functie de agentul patogen de decelat
Frotiu in picatura groasa pentru malarie si filarioza 7
Examen de sputa pentru Pneumocystis carinii 8


Alte determinari in boli parazitare
pe baza de deviz, in functie de agentul patogen de decelat si de tehnica utilizata
Test rapid malarie 31
II. CONTROLUL BACTERIOLOGIC PENTRU SPITALE
Eficienta sterilizarii 25/proba
Mentinerea sterilitatii 35/proba
Catgut chirurgical 18/proba
Solutii perfuzabile 30/proba
Conditii igienico-sanitare 35/proba
Aeromicroflora 25/proba
III. VACCINARI
Vaccinari necuprinse in Programul national de imunizari 6+pret vaccin
IV. ACTIVITATI DDD
Dezinfectii 0,25 lei/m2
Dezinsectii 0,19 lei/m2
Deratizari 0,13 lei/m2
V. IGIENA
V.1. Determinari in aerul ambiant
Acid clorhidric 19
Amoniac 22
Aldehide totale 27
Aerosoli de acid sulfuric si sulfati solubili 25
Clor 27
Oxizi de azot 25
Dioxid de sulf (valoare medie 30 minute) 25
Dioxid de sulf (valoare medie zilnica) 35
Fenoli 30
Hidrogen sulfurat 30
Dioxid de carbon 30
Monoxid de carbon 30
Fluor 30
Toluen 30
Pulberi in suspensie PM10, metoda gravimetrica (valoare medie zilnica) 45
Pulberi totale in suspensie (medie 30 minute) 30
Pulberi sedimentabile 25
Mercur 35
Sulfura de carbon 30
Ozon 30
Pulberi negre 25
3,4 benzpiren 45
Azbest 100
V.2. Determinari in apa
Determinarea indicatorilor curenti in apa (potabila, de suprafata si reziduala)
Examen organoleptic si fizic
Culoare, miros, gust 10/parametru
pH 10
Turbiditate 10
Conductivitate 10
Examen chimic
Amoniac 25
Nitriti 25
Cloruri 30
Substante organice oxidabile - CCOMn 25
Examen chimic complex pentru apa potabila Conform devizului
Determinari chimice in apa potabila
Prelevare de probe de apa pentru analiza chimica 10/proba
Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu, brom/bromati etc. (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 30/determinare
Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc. (prin spectrofotometrie in absorbtie atomica) pregatire proba 10
determinare 50/element
Sodiu, potasiu, calciu, magneziu - determinare chimica 35/determinare
Sodiu, potasiu, calciu, magneziu (prin spectrofotometrie in absorbtie atomica) pregatire proba 10
determinare 50/element
Detergenti (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 38
Fluor (analiza electrochimica) 20
Anioni dizolvati: fluorura, iodura, clorura, nitrit, nitrat, fosfat, sulfat etc. (prin ioncromatografie) pregatire proba 10
determinare 200/proba
Cationi dizolvati: litiu, sodiu, amoniu, potasiu, mangan, calciu, magneziu etc. (prin ioncromatografie) pregatire proba 10
determinare 200/proba
Iod (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 25
Iod (determinare chimica) 25
Alcalinitate, aciditate 20
CBO5 30
Suspensii 30
Reziduu fix 30
Fenol (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 45
Fenol (determinare chimica) 30
Reziduuri petroliere (metoda extractiei) 100

Hidrocarburi policiclice aromatice prin metoda HPLC
pregatire proba 50
determinare 200/proba

Trihalometani (prin gazcromatografie)
pregatire proba 20
determinare 150/proba

Pesticide (prin gazcromatografie)
pregatire proba 30
determinare 200/proba
Oxigen dizolvat - metoda iodometrica 28
Oxigen dizolvat - cu oxigenometru portabil 35

Carbon organic total (TOC, IC, TC, NPOC)
pregatire proba 50
determinare 150/proba
Fosfati (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 30
Fosfati - determinare chimica 30
Sulfati (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 35
Sulfati (determinare gravimetrica) 30
Nitriti (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 25
Nitrati (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 35/determinare
Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 50
Duritate temporara, permanenta si totala 25
Cianuri si cianogeni (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 60

Clor rezidual
liber 15
total 25Determinare metale prin ICP-MS (spectrometrie de masa cu plasma cuplata inductiv)
pregatire proba 65


determinare
170/1 element
300/2 elemente
400/3 elemente
500/4 elemente
determinare pentru fiecare
element suplimentar
110/element
Bor (determinare prin spectroscopie moleculara) 25
Determinari in apa cu specificarea metodei de lucru
Determinare prin spectrofotometrie in absorbtie atomica pregatire proba 10
determinare 50/element

Determinare prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150/proba

Determinare prin lichidcromatografie
pregatire proba 50
determinare 200/proba

Determinare prin ioncromatografie
pregatire proba 30
determinare 200/proba


Determinare prin ICP-MS (spectrometrie de masa cu plasma cuplata inductiv)
pregatire proba 65
determinare 170/1 element
determinare 6 elemente/proba 300/2 elemente
pentru fiecare element suplimentar 400/3 elemente
Ape reziduale si de suprafata
pH 15
Turbiditate 15
CBO5 30
Suspensii 35
Rezduu fix 30
Fenoli (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 47
Substante organice oxidabile-CCOCr 50
Substante organice oxidabile-CCOMn 30
Oxigen dizolvat - metoda iodometrica 28
Oxigen dizolvat - cu oxigenmetru portabil 35
Sulfati (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 35
Nitriti (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 30
Amoniac (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 33
Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 50
Detergenti (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 38
Duritate 25
Cianuri si cianogeni (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 60
Clor rezidual liber 25
total 25
Cloruri 25
Metale (zinc, nichel, plumb, fier, mangan, aluminiu, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc.) (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 35/determinare
Mercur (analiza prin spectofotometrie cu absorbtie atomica cu generator de hidruri) pregatire proba 25
determinare 50/element
Arsen (analiza prin spectofotometrie cu absorbtie atomica cu generator de hidruri) pregatire proba 25
determinare 50/element
Nitrati (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) 40
Alcalinitate si aciditate 25
Brom/Bromati 35
Parametrii microbiologici si parametrii indicatori de potabilitate a apei
Prelevare de probe de apa pentru analiza microbiologica 35/proba
Numar colonii la 22°C si 37°C 20/parametru
Bacterii coliforme 25
Escherichia coli 25
Enterococi 25
Clostridium perfringens 55
Bacterii din genul Salmonella 80/proba
Pseudomonas aeruginosa 30
Analiza microbiologica a apei de imbaiere din zonele naturale 200/proba
Analiza microbiologica a apei de piscina 200
Determinare Legionella pneumophila 110
Apa de irigatii 72
Ape reziduale menajere 250
Sol si namol 72
Plante irigate 78
Analiza parazitologica 200/proba
V.3. Determinari in alimente
Examen organoleptic 10
Examen fizic
Analize ponderale 10
Densitate 12
Umiditate 20
Refractometrie 12
Solubilitate 10
Granulatie 10
Punct de topire 18
Punct de fierbere 11
Viscozitate 12
Examinari chimice
Proteine 75
Lipide prin: metoda extractiei simple 30
metoda Soxhlet 75
metoda butirometrica 40
Glucide - zahar direct reducator 25
Glucide - zahar total 30
Cenusa: totala 45
insolubila in acid clorhidric 55
Colagen 60
Alfa aminoacizi liberi totali 8
Celuloza 36
Caroten (metoda clasica) 18
Vitamina C (metoda clasica) 24
Aciditate totala 15
Aciditate libera 15
Aciditate volatila 22
Azot usor hidrolizabil 30
Plumb (prin spectrofotometrie in absorbtie atomica) pregatire proba 50
determinare 50/proba
Mercur (prin spectrofotometrie in absorbtie atomica) pregatire proba 70
determinare 50/proba
Conservanti (metoda clasica) 35
Conservanti (prin lichidcromatografie - HPLC) pregatire proba 50
determinare 200/proba
Coloranti - identificare 20
Azotati 40
Azotiti 25
Polifosfati 42
Alcool metilic (metoda clasica) 21
Dioxid de carbon 16
Zaharine si ciclamat (metoda clasica) 23/element
Zaharine si ciclamat (prin lichidcromatografie - HPLC) pregatire proba 50
determinare 200/proba
Iod total in sarea iodata 40
Clorura de magneziu in sare 15
Trioxid de fier in sare 25
Substante insolubile in apa 10
Substante insolubile in alcool 17

Indici pentru grasimi:
indicele de iod 20
indicele de peroxid 16
indicele de saponificare 20
Controlul pasteurizarii produselor alimentare:
pasteurizarea laptelui (testul fosfatazei) 20
pasteurizarea inalta a laptelui (testul peroxidazei)
22
semiconserve din carne (testul fosfatazei) 26
semiconserve din carne (testul coagularii proteinelor) 15
Determinarea pH in alimente 11

Identificarea amidonului:
in lapte 10
in produse de carne 12
Testul reductazei in lapte 12
Reactia Kreiss in grasimi 12
Teste de prospetime: identificarea amoniacului liber 25
identificarea hidrogenului sulfurat 25

Determinarea glutenului:
umed 11
indice glutenic 10
indice de deformare a glutenului 15
Determinarea porozitatii produselor de panificatie 15
Controlul ermeticitatii conservelor 11
Determinarea capacitatii de crestere la drojdie 11
Determinarea continutului de fier in faina, boia de ardei si zahar 19
Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale 45
Controlul limitei de impuritati in produse vegetale (metale grele) 69

Determinarea corpilor straini:
in cereale 12
impuritati minerale in alimente 25
Determinari de aditivi alimentari
Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) pregatirea probei de alimente pentru determinare de indulcitori, conservanti, coloranti etc. 50
determinare 200
Determinare prin ioncromatografie (IC) pregatirea probei de alimente pentru determinare de: nitrati, nitriti, fosfati
50
determinare 150
Determinarea reziduurilor de pesticide sau metaboliti de pesticide in alimente cu destinatie nutritionala speciala
Determinare prin gazcromatografie (GC) pregatirea probei 100
determinare prin GC-ECD (pesticide organoclorurate) 180/proba
determinare prin GC-NPD (pesticide organofosforice) 180/proba
Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) pregatirea probei 100
determinare prin HPLC (alte pesticide) 200
Determinare de micotoxine


Determinarea reziduurilor de micotoxine
prin ELISA cu purificare pe coloana de imunoafinitate
350/proba
prin ELISA fara purificare 230/proba
prin ELISA identificare rapida 60/proba
Determinarea prin lichidcromatografie (HPLC) pregatirea probei de alimente 100
determinare 200
Determinari diverse
Dioxid de sulf total in leber si produse dulci 26
Acid feric in sucuri si germeni de fructe 20
Capsaicina in boia de ardei 35
Determinarea concentratiei alcoolice 35/determinare
Determinarea esterilor, furfurolului si alcoolilor superiori (metoda clasica) 35/determinare
Determinarea compozitiei alcoolice prin gazcromatografie (GC) pregatirea probei 30
determinare prin GC 150/proba
Determinarea clorurii de sodiu 25
Determinarea alcalinitatii 15
Titru proteic 35
Extract cafea, ceai, vin 45
Cafeina (metoda clasica) 51
Cafeina (determinare prin lichidcromatografie) pregatire proba 100
determinare prin HPLC 200
Reactii de falsificare la miere 57
Determinarea calciului in lapte 37
Determinarea calciului in lapte prin spectrofotometrie in absorbtie atomica (cu prelucrarea probei) pregatire proba 50
determinare 50
Determinarea substantelor reducatoare din zahar 28
Determinarea culorii zaharului 18
Cupru, plumb in vin si alte bauturi alcoolice, prin spectrofotometrie in absorbtie atomica (cu prelucrarea probei) pregatire proba 50
determinare 50/element
Bioxid de sulf liber in vin 15
Bioxid de sulf total in vin 25
Determinarea alcoolului metilic din bauturile alcoolice si vin (metoda clasica) 35
determinare 180/proba
Bere - concentratia mustului primitiv 30
Bere - determinarea culorii 12
Bere - determinarea dioxidului de carbon 25
Monoglutamat de sodiu (metoda clasica) 36
Substante organice nesaponificabile 27
Indice de tiobarbituric 36
Dioxid de carbon in alcool 25
Teste de simulare si migrare metale (materiale in contact cu alimentul) 50/tip de simulant
Determinari bacteriologice din alimente
Bacterioscopie 4
Numar total de germeni 20
Bacterii coliforme 25
E.Coli 25
Salmonella 30
Stafilococ coaugulazo-pozitiv 25
Bacillus cereus 25
Bacterii sulfito-reductoare 25
Streptococ fecal 25
Yersinia 40
Vibrio parahaemoliticus 40
Bacilus subtilis 40
Leuconostoc 40
Campylobacter pilori 25
Listeria monocytogenes 25
Enterobacterii 25
Drojdii si mucegaiuri 18
Examen microbiologic al conservelor sterilizate cu PH peste 4,5 23
cu PH sub 4,5 26
Expertiza conditiilor de igiena prin indicatori microbiologici
Recipienti, utilaje 30/proba
Suprafete 30/proba
Aeromicroflora 25/proba
Maini personal 40/proba
Determinarea valorii nutritive a unui aliment sau a unei ratii alimentare
Determinare statistica 100
Alte determinari in aer, apa, sol, alimente si alte produse, cu specificarea metodei de lucru
Determinare prin spectrofotometrie in absorbtie atomica pregatire proba aer, aliment 50
pregatire proba apa 30
pregatire proba alte produse 50
determinare prin absorbtie atomica 50/element chimic
Determinare prin gazcromatografie pregatire proba aer 30
pregatire proba apa, aliment, alte produse 50
pregatire proba alte produse 50
determinare prin gazcromatografie 150/proba
Determinare prin lichidcromatografie pregatire proba aer 50
pregatire proba apa, aliment, alte produse 50
pregatire proba din material biologic 60
determinare prin lichidcromatografie 200/proba
Determinare prin ioncromatografie pregatire proba aer 50
pregatire proba apa, aliment, alte produse 50
pregatirea proba alte produse 50
determinare prin ioncromatografie 150/proba
Determinare prin spectrometrie de masa cu plasma cuplata inductiv (ICP-MS) pregatire proba aer 30
pregatire proba alte produse 50
determinare 6 elemente/proba 400
pentru fiecare element suplimentar 15/element
V.4. Analize pentru cosmetice, detergenti si produse de curatenie
1. Determinari fizico-chimice
Determinari organoleptice 10
Densitate 12
pH 15
Umiditate v. substanta uscata 40
Solubilitate 10
Clor activ 20
Amoniac 20
Acid formic, formaldehida 35
Alcalinitate 20
Aciditate totala 15
Aciditate 23
Alcalinitate 25
Substante reducatoare 35
Carbonati 35
Fosfati 35
Sulfati 35
Substanta activa 38
Substanta anionica 37
Indice de rancezire 73
Extractie cu eter de petrol 30
Oxigen activ 37
Punct de tulburare 12
Stabilitate 15
Putere de spumare 12
Tipul emulsiei 25
Continut in substante volatile 36
Timpul de scurgere 15
Viscozitate 28
Punctul de topire 15
Punctul de solidificare 18
Acidul mercaptoacetic (cromatografie in strat subtire) 150
Determinari spectrofotometrice in produsele cosmetice 50
Determinari volumetrice in produsele cosmetice 25
Determinari prin gazcromatografie in produsele cosmetice 150/proba
Determinari prin lichidcromatografie in produsele cosmetice 200/proba
Determinari electrochimice in produsele cosmetice 20
Determinari prin cromatografie in strat subtire din produsele cosmetice 150/proba
Determinari gravimetrice in produsele cosmetice 30
Determinari prin spectroscopie de absorbtie atomica in produsele cosmetice 100/element
Determinari prin ISP-MS in produsele cosmetice 50/element
Pregatire proba de produs cosmetic prin mineralizare 50
Pregatire proba de produs cosmetic prin extragere in solventi (pentru determinari de gazcromatografie sau lichidcromatografie) 60
Prelevare proba 10
2. Determinari microbiologice
Numar total de germeni 25
Bacterii coliforme 45
E.Coli 45
Salmonella 100
Stafilococ aureus 50
Pseudomonas aeruginosa 72
Candida albicans 50
Enterobacter 40
Consultanta de specialitate 80/ora
VI. MEDICINA MUNCII
Determinarea expunerii la zgomot 80/loc de munca
Determinarea zgomotului si analiza spectrala 90/loc de munca
Determinarea vibratiilor mecanice 80/loc de munca
Determinarea/Evaluarea iluminatului 40/loc de munca
Determinarea efortului profesional preponderent fizic 90/loc de munca
Examen audiometric 45/persoana
Evaluarea solicitarilor vizuale in relatie cu activitatea profesionala (intrare in/iesire din schimbul de munca), interpretarea rezultatelor, recomandari 50/persoana
Examinare Ergovision 100/persoana
Probe functionale ventilatorii 25/persoana
Evaluarea psihoaptitudinala a muncitorilor 30/persoana
Evaluarea capacitatii de munca si a oboselii profesionale 80/persoana
Teste functionale pentru diagnosticul sindromului Raynaud 50/persoana
Determinarea sau evaluarea microclimatului industrial 55/loc de munca
Evaluarea suprasolicitarii termice a organismului 60/persoana
Masurarea nivelelor campurilor magnetice statice si ale campurilor electrice si magnetice de joasa frecventa 50/loc de munca
Masurarea nivelelor campurilor electrice si magnetice de joasa frecventa si analiza spectrala sau a caracteristicilor formei de unda 65/loc de munca
Masurarea nivelelor campurilor electromagnetice de inalta frecventa 100/loc de munca
Masurarea nivelelor campurilor electromagnetice de inalta frecventa si analiza spectrala sau a caracteristicilor formei de unda 150/loc de munca
Expertiza de specialitate cu evaluarea dozimetrica a densitatii de curent indus in corp de campurile electrice sau magnetice de joasa frecventa conform devizului
Expertiza de specialitate cu evaluarea dozimetrica a ratei de absorbtie specifice in expunerea la campuri electromagnetice de inalta frecventa conform devizului
Expertiza expunerii la radiatii laser 65/loc de munca
Evaluarea nivelului campului electromagnetic 100/loc de munca
Referat tehnic de interpretare a buletinului de campuri electromagnetice 150/buletin
Elaborarea referatului de impact asupra starii de sanatate privind expunerea la campuri electromagnetice conform devizului
Examen clinic general 45/persoana
Chestionar de specialitate 40/chestionar
Evaluarea ergonomica a locului de munca 50/loc de munca
Recomandari ergonomice de conceptie sau corectie privind disfunctiile locului de munca 50/loc de munca
Evaluarea solicitarilor neuropsihosenzoriale ale locului de munca 50/loc de munca
Evaluarea solicitarilor neuropsihosenzoriale la o persoana 30/persoana
Stabilirea profilului psihologic al unei persoane 50/persoana
Evaluarea stresului profesional la nivelul unui loc de munca 85/loc de munca
Profilaxia si managementul stresului profesional 35/persoana
Determinarea riscurilor psihogene pentru sanatatea mintala a personalului 85/persoana
Determinari psihofiziologice pentru evaluarea adaptarii si oboselii in munca 35/persoana
Determinari privind incarcarea executantului generata de continutul activitatii 35/persoana
Psihodiagnostic de psihopatologie ocupationala 30/persoana
Testari psihologice privind autorizarea personalului pentru activitati in conditii de izolare, lucru la inaltime si risc de electrocutare 35/persoana
Programe profilactice pentru mentinerea si imbunatatirea sanatatii mintale a lucratorilor pe loc de munca sau grupuri-tinta 100/loc de munca
80/persoana
Evaluarea consumului energetic in relatie cu activitatea profesionala prin metoda calorimetriei indirecte (aparat COSMED k4b2) 250/determinare
prin monitorizarea frecventei cardiace (Holter, ECG) 100/determinare
prin metoda observatiei si prin tabele specifice 50/determinare
Evaluarea reactiilor cardiovasculare in relatie cu activitatea profesionala (prin monitorizare ECG si TA Holter) 150/determinare
Evaluarea factorilor de risc cardiovascular si a riscului cardiovascular legat de profesie 100/determinare
Recomandari privind imbunatatirea protectiei sanatatii lucratorilor cu risc cardiovascular legat de profesie 100/loc de munca
Program de reabilitare a lucratorilor cu risc cardiovascular si metabolic legat de profesie 500/program
Studii inovative privind noi factori de risc in domeniul medicinei muncii conform devizului
Determinarea prin expertizare a conditiilor de munca (deosebite, speciale si alte situatii) 200/expertiza
Determinari in aerul locurilor de munca
Prelevare de probe de aer pe absorbitor 15/proba
Prelevare de probe de aer pe filtru MCE, cuarturi, fibre de sticla 20/proba
Prelevare de probe de aer pe tub adsorbant sau filtru PTFE 25/proba
Pulberi inhalabile gravimetrice 35
Pulberi respirabile 40
Determinarea continutului de bioxid de siliciu liber cristalin al pulberilor prin spectroscopie IR cu transformata Fourier sau prin difractometrie
200
Fibre de azbest (microscopie optica) 100
Identificarea azbestului in diverse matrice prin spectroscopie IR cu transformata Fourier 200
Acetat de etil 30
Acetat butilic 30
Acetona prin metoda clasica 30

Acetona prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Acetat de metil 30
Acid acetic 30
Acid azotic 30
Acid cianhidric 35
Acid clorhidric 35
Acid fluorhidric si fluoruri 30
Acid fosforic 35
Acid sulfuric si anhidrida sulfurica 35
Acroleina 30
Alcool butiric prin metoda clasica 35

Alcool butiric prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Alcool etilic prin metoda clasica 35

Alcool etilic prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Alcool izopropilic prin metoda clasica 35

Alcool izopropilic prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Alcool propilic prin metoda clasica 35

Alcool propilic prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Alcool metilic prin metoda clasica 35

Alcool metilic prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Aluminiu 59
Amoniac 35
Anhidrida ftalica 45
Anhidrida maleica 45
Antimoniu 59
Argint metal si compusi solubili 59
Arsen si compusi anorganici 30
Benzen prin metoda clasica 35

Benzen prin gaz cromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Benzina si carburanti prin metoda clasica 35

Benzina si carburanti prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Dioxid de carbon 35
Dioxid de sulf 35
Celosolv 70
Cianuri si cianogeni 30
Ciclohexanona prin metoda clasica 35

Ciclohexanona prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Clor 35
Cloroform prin metoda clasica 35

Cloroform prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Crom, oxizi de crom 59

Cromati si bicromati de cupru continuti:
in praf 59
in fum 59
Cupru 59
Dioxan 70
Epiclorhidrina 70
Eter etilic 70
Etilendiamina 70
Fenol prin metoda clasica 35

Fenol prin gaz cromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Formaldehida 35
Hidrocarburi alifatice prin metoda clasica 35

Hidrocarburi alifatice prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Hidrochinona 50
Hidrogen sulfurat 35
Hidroxizi alcalini 35
Mangan 59
Mercur 59
Metil etil cetona 35
Naftalina 50
Naftol alfa si beta 50
Nichel carbonil 30
Ozon 30
Oxizi de azot 35
Monoxid de carbon 35
Oxid de etilena prin metoda clasica 35

Oxid de etilena prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Oxid de propilena 35
Oxid feric 59
Oxid de zinc (fumuri) 59
Percloretilena prin metoda clasica 35

Percloretilena prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Plumb si compusi 59
Seleniu si compusi 59
Stiren prin metoda clasica 35

Stiren prin gaz cromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Sulfura de carbon 59
Terebentina 59
Tetraclorura de carbon 59
Titan si oxid de titan 59
Toluen prin metoda clasica 35

Toluen prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Toluen diizocianat prin metoda clasica 35

Toluen diizocianat prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Tricloretilena 59
Xilen prin metoda clasica 35

Xilen prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Tungsten 59
Uleiuri minerale 35
Anilina 59
Benzidina 59
Tetraetil de plumb 59
Hidrocarburi aromatice policiclice 59
Negru de fum 50
Pesticide si paration 59
Clorura de vinil prin metoda clasica 35

Clorura de vinil prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 150
Acizi anorganici: acid fluorhidric, acid clorhidric, acid bromhidric, acid azotic, acid ortofosforic, acid sulfuric prin ioncromatografie pregatire proba 80/proba
determinare IC 200/proba

Amoniac prin ioncromatografie
pregatire proba 80/proba
determinare IC 200/proba

Hidroxizi alcalini (LiOH, KOH, CaOH) prin ioncromatografie
pregatire de proba 80/proba
determinare IC 200/proba
Alte determinari in aerul locurilor de munca, cu specificarea metodei de lucru
Determinare prin spectrofotometrie cu absorbtie atomica
pregatire proba pentru tehnica flacara sau cuptor de grafit
50/proba
pregatire proba pentru tehnica generare de vapori
100/proba
determinare tehnica flacara 50/element
determinare tehnica cuptor de grafit sau generare de vapori
80/element

Determinare prin gazcromatografie
pregatire proba 50
determinare 180/proba

Determinare prin lichidcromatografie
pregatire proba 50
determinare 200/proba

Determinare prin ioncromatografie
pregatire proba 80/proba
determinare IC 200/proba
Biotoxicologie
Recoltare de produse biologice 5
Acetona (urina) 25
Acid deltaaminolevulinic 25
Acid hipuric (urina) 20
Acid mandelic (urina) 25
Acid tricloracetic (urina) 25
Arsen (urina) 59
Cadmiu (urina, sange) 59
Carboxihemoglobina 50
Colinesteraze 15
Coproporfirine 25
Crom (urina) 70
Fenoli liberi si conjugati 40
Clor 25
Mangan (urina) 70
Mercur (urina si/sange) 70
Methemoglobina 40
Plumb (urina si/sange) 70
Tiocianati (urina) 30
Uroporfirine 20
Compusi triclor totali 25
Fluor 30
Metale (Pb, Cd, Ni, Cr, Mn din sange/ser/urina prin spectrometrie de absorbtie atomica) pregatire proba biologica pentru tehnica cuptor 50/proba
determinare SAA cu tehnica cuptor 80/element
Mercur/Arsen din urina SAA cu generare de vapori
Biochimie si hematologie
Recoltare produse biologice 5
Examen sumar de urina 10
Glicemie 7
Calciu (total si ionic) 10
Creatinina 8
Acid uric 7
Tymol 7
Sulfat de zinc 5
Magneziu 7
Magneziu eritrocitar 70
Fibrinogen 10
Fosfataza acida 8
Fosfataza alcalina 8
HDL-colesterol 10
LDL-colesterol 8
Colesterol 8
Lipide 8
TGO 7
TGP 7
Electroforeza 20
Bilirubinemie 13
Trigliceride 8
Sideremie 8
Amilazemie 7
Uree 8
Colinesteraza 8
Gama glutamil transpeptidaza 8
Lactat dehidrogenaza 7
Proteine totale 8
Hemoleucograma completa 15
VSH 13
Examen citologic exfoliat pulmonar si vezical 50
Identificarea corpilor azbestozici in sputa 50
Identificarea corpilor feruginosi in sputa 50
Determinarea imunoglobulinelor 19
Determinarea complementului C3 18
Proteina C reactiva 10
Beta 2 microglobulina 30
Testul micronucleilor 100
Determinarea aberatiilor cromozomiale 250
Referat tehnic pentru abilitarea laboratorului de toxicologie (elaborat pe baza documentatiei depuse pentru reabilitare) 300/referat
Consultanta pentru laboratoare de toxicologie 40/ora
Alte prestatii de medicina muncii
Consultanta de specialitate medicina muncii 35/persoana
Elaborarea referatului privind starea de sanatate a lucratorilor 50/referat
Participare la evaluarea factorilor de risc de la locul de munca 50/loc de munca
Participare la evaluarea factorilor de risc de la locul de munca pentru femeia gravida sau care alapteaza 50/persoana
VII. IGIENA RADIATIILOR
Avizare si autorizare
Avizare amplasare, constructie si reamenajare practici si activitati nucleare 200
Avizare faze de conservare, incetare a activitatii si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice cu risc radiologic semnificativ 200
Autorizare sanitara pentru utilizarea instalatiilor dentare 200
Aviz sanitar pentru transportul surselor si materialelor radioactive 200
Autorizare sanitara pentru depozitarea surselor si materialelor radioactive 300
Autorizare sanitara de producere, manipulare instalatii nucleare, radiologice si surse din practici si activitati nucleare
400
Autorizare sanitara pentru utilizarea instalatiei Rx diagnostic, CT 300
Autorizare sanitara pentru utilizarea laboratoarelor mobile dotate cu instalatii radiologice 300
Autorizare sanitara pentru activitati in domeniul nuclear cu surse si instalatii care nu se organizeaza in unitati nucleare (de exemplu, service etc.)
400
Autorizare sanitara pentru utilizarea instalatiei de radioterapie 500
Autorizare sanitara pentru utilizarea instalatiei de defectoscopie industriala 300
Autorizare sanitara pentru utilizarea tehnicilor nucleare, difractometriei, altele asemenea 300
Autorizare sanitara pentru utilizarea laboratoarelor cu surse deschise 500
Autorizare sanitara pentru lucrul cu surse radioactive deschise in exteriorul unitatii de baza 500
Dozimetrii
Verificari metrologice ale aparaturii dozimetrice 300/camera ionizare
Controlul expunerii profesionale individuale la radiatii ionizante conform devizului/persoana/luna
Dozimetrii de camp la Rx dentar, difractometrii si similare 150/instalatie
Dozimetrii de camp la Rx diagnostic, terapie, defectoscopie 200/instalatie
Dozimetrie de camp la laborator cu surse deschise 350/sursa
Dozimetrie de camp radioterapie 300/instalatie
Etalonari
Instalatii de terapie conventionala 1000/instalatie
Instalatii de terapie cu energii inalte 2000/instalatie
Instalatii de brahiterapie 1000/sursa
Instalatii de medicina nucleara 800/instalatie
Dozimetre 100/echipament
Evaluarea conditiilor de munca cu radiatii ionizante
Expertizarea unitatilor cu risc radiologic I 300/unitate
Expertizarea unitatilor cu risc radiologic II 400/unitate
Expertizarea unitatilor cu risc radiologic III 500/unitate
Expertizarea unitatilor cu risc radiologic IV 600/unitate
Evaluarea dozelor de radiatii administrate pacientilor
Evaluarea dozelor la instalatiile de rontgendiagnostic 50/tip examinare
Evaluarea dozelor la instalatiile de rontgenterapie 100/tip examinare
Evaluarea dozelor la instalatiile de cobaltoterapie/TEI 150/tip examinare
Determinarea contaminarii locurilor de munca
Radiometria suprafetelor 80/proba
Recoltarea probelor de aer 80/proba
Recoltarea efluentilor lichizi 70/proba
Recoltari de probe de urina 30/proba
Biochimie si hematologie
Testul micronucleilor conform devizului
Aberatii cromozomiale conform devizului
Radiometrie
Pregatirea chimica a probelor de produse alimentare in vederea analizarii radiometrice 50/proba
Pregatirea chimica a probelor de apa potabila/minerala in vederea analizarii radiometrice 25/proba
Radiocesiu 350
Radiostrontiu 350
Radiu 226 450
Poloniu 210 si plumb 210 450
Uraniu natural 450
Thoriu natural 450
Iod 131 450
Tritiu 450
Alte determinari specifice
Spectrofotometrie standard pe timp de masura (minimum 20 de ore) HPGe 500
Spectrofotometrie standard pe timp de masura (minimum 20 de ore) NaI 250
Spectrofotometrie standard pe timp scurt CS 137 si CS 134 HPGe 50/ora
Spectrofotometrie standard pe timp scurt NaI 12/ora
Radiometrie alfa sau betaglobala pentru activitati mari conform devizului
Radiometrie alfa sau betaglobala pentru activitati mici 100
Determinarea contaminarii urinare radioactive 150
Alte prestatii privind igiena radiatiilor ionizante
Consultanta de specialitate 130/ora
Referat de evaluare a riscurilor in expunerea profesionala la radiatii ionizante 125/referat
Referat de evaluare pentru inregistrarea laboratorului apa - radioactivitate 300/referat
Expertiza de specialitate cu evaluare in vederea notificarii laborator - radioactivitate conform devizului
Taxa de deplasare pentru efectuarea prestatiilor in afara localitatii laboratorului conform devizului
Controlul calitatii instalatiilor radiologice 500 lei/instalatie
VIII. COMBATEREA VECTORILOR
Avizare produse biocide 200/produs
Test de eficacitate a insecticidelor pentru insecte zburatoare (Musca domestica) - laborator 40
Test de eficacitate a insecticidelor pentru insecte taratoare (Blatella germanica, Blatta orientalis sau Periplaneta americana) - laborator 50
Test de remanenta pentru insecticide - laborator 500
Test pentru stabilirea caracterului atractant sau repelent al unui produs - laborator 40
Test de eficacitate a raticidelor pentru sobolani hibrizi sau sobolani albi - biobaza 150
Expertiza pentru identificarea vectorilor sau a artropodelor generatoare de disconfort pentru specii comune - 1 proba cu aproximativ 10 exemplare 60
Expertiza pentru identificarea vectorilor sau a artropodelor generatoare de disconfort - constatari in teren 200
Test pentru stabilirea toxicitatii acute orale (DL50) la sobolan 300/produs
Test pentru stabilirea toxicitatii acute dermale (DL50) la sobolan 200/produs
Test pentru stabilirea potentialului de sensibilizare la cobai 400/produs
IX. CABINETE MEDICALE DE FRONTIERA
Certificat de scutire de control sanitar/certificat de control sanitar al navei 400
Certificate internationale de vaccinari sau profilaxie 20
Eliberarea certificatului international de vaccinare sau profilaxie 150
Certificat medical pentru nave 300
Emiterea avizului epidemiologic pentru boli carantinabile 10
X. PRESTATII DIVERSE
Elaborarea referatelor tehnice pe baza de dosare depuse conform devizului
Referat tehnic de interpretare a buletinului de masurare de campuri electromagnetice 150/buletin de determinari
Consultanta de specialitate 130/ora
Studii de specialitate conform devizului
Referat pentru solicitari de avizare materiale si/sau campanii IEC conform devizului
Taxa de deplasare pentru efectuarea de prestatii in afara localitatii laboratorului conform devizului
Elaborarea referatului de inregistrare a laboratoarelor de analiza a apei potabile 200/referat
Auditarea laboratoarelor de apa in vederea inregistrarii 200/laborator
Verificarea si evaluarea dosarelor de inregistrare a laboratoarelor care efectueaza controlul oficial al apei potabile 100/dosar
Verificarea si evaluarea dosarelor de notificare a apelor imbuteliate, altele decat apele minerale naturale sau decat apele de izvor 100/dosar
Expertiza in domeniul apei potabile si al apelor de imbaiere 200/expertiza
Instruire practica de laborator 40/persoana/ora
Cursuri, instruiri, activitati pentru informare, formare, dezvoltare, specializare in domeniul medicinei muncii, igienei si sanatatii publice 40/persoana/ora
Determinarea factorului de protectie prin metoda vizuala 250
Supravegherea conditiilor igienico-sanitare din mediu/ale personalului (chestionar de simptome) 50/chestionar
Determinarea zgomotului urban in locuinta 80/locuinta
Determinarea/Evaluarea microclimatului ambiental 40/punct de determinare
Expertiza in caz de incident radiologic conform devizului