Raport de evaluare a stării de sănătate din judeţ (GVG)

 

Date geografice

Date demografice

Rețeaua sanitară

Program preliminar de reorganizare a sistemelor sanitare din județul Covasna

Principalele schimbări preconizate în organizarea activității sanitare

Finanțarea unităților cu paturi pe anul 2004

Date geografice

Aşezare geografică

Judeţul Covasna este situate în partea centrală a ţării şi ocupă o suprafaţă de 3710 km2. Se ănvecinează cu judeţele: Harghita la nord, Bacău şi Vrancea la est, Buzău la sud şi Braşov la vest. Cuprinde două municipii, 5 oraşe şi 42 de commune cu 141 de sate.

Relief

Este predominant muntos şi cuprinde Munţii Harghitei (1558 m), Munţii Nemira, Munţii Breţcului (1777 m) şi Munţii Buzăului. O altă formă de relief prezentă pe teritoriul judeţului este depresiunea (Comandău, Baraolt)

Reţea hidrografică

Reţeaua hidrografică este bogat, fiind alcătuită din râuri (Olt, Buzău, Râul Negru) şi lacuri. Teritoriul Covasnei este bogat şi în ape minerale.

Climat

Climatul este temperat continental, cu diferenţe în funcţie de treptele de relief. Temperatura medie anuală variază între 3 şi 8 grade Celsius, iar valoarea medie a precipitaţiilor ănregistrează valori cuprinse ăntre 700 şi 900 mm annual.

 

 

Date demografice

Structura populaţiei

La recensământul din anul 2002, în judeţul Covasna structura populaţiei stabile arată în felul următor:

 

Populatia stabila

Români

Maghiari

Germani

Rromi

Alte

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

TOTAL JUDEŢ

222274

51665

23,2

164055

73,8

191

0,1

6022

2,7

341

0,2

TOTAL URBAN

111700

28440

25,5

81472

72,9

156

0,1

1349

1,2

283

0,3

SF. GHEORGHE

61512

14131

23,0

46121

75,0

120

0,2

928

1,5

212

0,3

TARGU SECUIESC

20465

1596

7,8

18612

90,9

17

0,1

202

1,0

38

0,2

BARAOLT

9614

298

3,1

9216

95,9

10

0,1

85

0,9

5

0,1

COVASNA

11204

3586

32,0

7463

66,6

9

0,1

119

1,1

27

0,2

ÎNTORSURA BUZĂULUI

8905

8829

99,1

60

0,7

0

0,0

15

0,2

1

0,0

TOTAL RURAL

110574

23225

21,0

82583

74,7

35

0,0

4673

4,2

58

0,1

 

 

 

 

 

Evoluţia datelor demografice a judeţului

Fertilitatea

 

 

Natalitatea

 

 

Mortalitatea

 

 

Mortalitatea infantilă

 

Sporul natural

 

Avorturi

 

 

Date demografice a judeţului în anul 2003

Date demografice după zonele din judeţ

Zona

Total locuitori

Nasteri

Decese

Mortalitate infantila

Mortinatalitatea

Mortalitatea materna

total

indice

total

indice

total

indice

total

indice

total

indice

Judet

222 274

1 450

6,52

1632

7,34

27

18,97

7

4,83

0

0

Sf.Gheorghe

96 692

607

6,28

706

7,30

11

18,46

1

1,65

0

0

Tg.Secuiesc

57 862

290

5,01

348

6,01

5

17,54

3

10,34

0

0

Covasna

25 299

251

9,92

286

11,30

2

8,03

3

11,95

0

0

Baraolt

23 459

159

6,78

171

7,29

1

6,33

0

0,00

0

0

Int.Buzaului

18 962

143

7,54

121

6,38

8

59,26

0

0,00

0

0

 

Distribuţia naşterilor după grupe de vârstă

 

Distribuţia mortalităţii după grupe de vârstă

 

Distribuţia mortalităţii pe grupe de vârstă şi cauză

 

Total

I259

I640

I219

I279

I100

I709

T710

K746

I429

I619

0-1

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-14

6

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

15-19

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-29

22

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

30-39

54

 

1

1

 

 

 

8

6

1

 

40-49

152

10

2

18

2

2

1

13

10

2

1

50-59

250

23

12

36

11

3

2

11

13

1

8

60-69

437

60

56

41

7

15

3

15

22

6

7

70-79

720

179

131

58

25

31

14

12

10

13

14

>80

770

269

165

46

39

28

53

3

2

20

12

 

 

Cauza mortalităţii

Cod

Nr

Cardiopatie ischemică cronică

I259

541

Atac cardiovascular cronic

I640

367

Infarct miocardic

I219

200

Cord pulmonar cronic

I279

84

H.T.A.

I100

79

Ateroscleroză pulmonară

I709

73

Accident (spânzurare)

T710

69

Aparat digestiv

K746

63

Cardiomiopatie cronică

I429

43

Hemoragie cerebrală

I619

42

 

 

 

 

Reţeaua sanitară în judeţul Covasna

Unităţi sanitare

Organizarea şi asigurarea asistenţei medicale la nivelul judeţului se desfăşoară în unităţi de interes local şi unităţi de interes naţional.

Pe teritoriul judeţului funcţionează următoarele unităţi sanitare:

Unităţi de interes local din subordinea Direcţiei de Sănătate Publică

1.      Spitalul judeşean Sf.Gheorghe

2.      Spitalul municipal Tg.Secuiesc

3.      Spitalul orăşenesc Baraolt

4.      Spitalul orăşenesc Covasna

5.      Serviciul de Ambulanţă Sf.Gheorghe

Unităţi de interes naţional din subordinea Ministerului Sănătăţii

1.      Spitalul de Cardiologie Covasna

2.      Centrul de patologie neuromusculară Vâlcele

Unităţi de interes local din subordinea Centrului Naţional de Hematologie Bucureşti

1.      Centrul de transfuzie sanguină Sf.Gheorghe

Cabinete medicale

1.      De medicină de familie

2.      Stomatologice

3.      De specialitate

4.      Cu activităţi conexe actului medical

Pe teritoriul judeţului Covasna nu avem unităţi medico-sociale.

 

 

Distribuţia unităţilor sanitare pe raza judeţului

   Spitale

 

Cabinete de Medicină de Familie

 

Cabinete stomatologice

 

Cabinete de specialitate

 

Cabinete tehnice conexe activităţii medicale

 

Farmacii

 

 

 

Structura şi activitatea unităţilor sanitare

Spitale

Spital

Nr.paturi

Bolnavi

Zile spitalizare

Utilizarea paturilor

Durata medie de spitalizare

Rulajul bolnavilor pe un pat

aflati

internati

total

Spitalul judetean Sf.Gheorghe

717

260

23117

23377

183769

256

7,9

32,6

Spitalul municipal Tg.Secuiesc

200

129

9081

9210

64276

321

7,0

46,1

Spitalul orasenesc Covasna

83

37

4042

4079

24468

295

6,0

49,1

Spitalul orasenesc Baraolt

82

13

3303

3316

20745

253

6,3

40,4

Spitalu de Cardiologie Covasna

775

128

15304

15432

223828

289

14,5

19,9

Sp. de patologie neuromusculara Valcele

81

10

1023

1033

24329

300

23,6

12,8

Spitalul de bolnavi cronici Zabala

60

79

320

399

23151

386

58,0

6,7

Centru de Sanatate Int.Buzaului

26

18

99

117

6168

237

52,7

4,5

Total

2024

674

56289

56963

570734

282

10,0

28,1

 

 

Cabinete medicale

distribuţia

                                                medicină de             stomatologie              specialitate                     total

                                                   familie

  Cabinet individual                                   79                                41                                 45                                   165

  Cabinet grupat                                         36                                16                                  3                                     55

  Cabinet asociat                                        2                                  0                                   0                                      2

  Societate civilă med.                              0                                  0                                   1                                      1

  Total                                                          117                               57                                 49                                   224

defalcat după sediu

                                                medicină de             stomatologie              specialitate                     total

                                                   familie

                                                       Total   Urban  Rural      Total   Urban  Rural     Total   Urban  Rural      Total   Urban  Rural

  Cabinet individual                     79       38       41           41       35        6           45       43        2           165    116     49

  Cabinet grupat                           36       31        5            16       14        2             3         3         0            55       48        7

  Cabinet asociat                          2         0         2             0         0         0             0         0         0             2         0         2

  Societate civilă med.                0         0         0             0         0         0             1         1         0             1         1         0

  Total                                            117     69       48           57       49        8           49       47        2           224    165     58

desfăşoară activitatea cu contract de comodat

                                                                medicină de                 stomatologie                   specialitate                            total

                                                                    familie

                                                       Total   Urban  Rural       Total   Urban  Rural       Total   Urban  Rural       Total   Urban  Rural

  Cabinet individual                     56       23       33           24       18        6             2         1         1            82       42       40

  Cabinet grupat                           36       31        5            13       11        2             0         0         0            49       42        7

  Cabinet asociat                          2         0         2             0         0         0             0         0         0             2         0         2

  Societate civilă med.                0         0         0             0         0         0             0         0         0             0         0         0

  Total                                             94       54       40           37       29        8             2         1         1           133     84       49

desfăşoară activitatea fără contract de

                                                                medicină de                 stomatologie                   specialitate                            total

                                                                    familie

                                                       Total   Urban  Rural       Total   Urban  Rural       Total   Urban  Rural       Total   Urban  Rural

  Cabinet individual                           23       15        8            17       17        0            43       42        1            83       74        9

  Cabinet grupat                                 0         0         0             3         3         0             3         3         0             6         6         0

  Cabinet asociat                               0         0         0             0         0         0             0         0         0             0         0         0

  Societate civilă med.                       0         0         0             0         0         0             1         1         0             1         1         0

  Total                                               23       15        8            20       20        0            47       46        1            91       81        9

 

 

Asigurarea cu personal sanitar

Spitale

Spital

Medici

Farma-cisti

Alt pers. San.Sup.

Pes. Mediu sanitar

Pers. Aux. sanitar

Spitalul judetean Sf.Gheorghe

119

6

14

413

213

Spitalul municipal Tg.Secuiesc

39

0

3

121

34

Spitalul orasenesc Covasna

15

1

2

55

29

Spitalul orasenesc Baraolt

17

0

1

41

27

Spitalu de Cardiologie Covasna

20

1

7

95

126

Sp. de patologie neuromusculara Valcele

4

0

3

18

18

Secţia externă a sp.-lui judeţean de bolnavi cronici Zabala

3

0

0

10

27

Total

217

8

30

753

474

 

 

Medici specialişti

Nr. crt.

Specialitatea

Numar medici

Nr.med.spec la
10 000 de locuitori

Nr.estimat pe 2008

Total

în spital

1

Fara specialitate

196

8,82

 

 

2

ANATOMIE PATOLOGICA

3

0,13

 

 

3

ANESTEZIE şi TERAPIE INTENSIVA

9

0,40

 

 

4

BOLI INFECTIOASE

5

0,22

 

 

5

CARDIOLOGIE

15

0,67

 

 

6

CHIRURGIE GENERALA

10

0,45

 

 

7

CHIRURGIE PLASTICA şi REPARATORIE

1

0,04

 

 

8

CHIRURGIE şi ORTOPEDIE PEDIATRICA

1

0,04

 

 

9

DERMATO-VENEROLOGIE

5

0,22

 

 

10

DIABET ZAHARAT,NUTRITIE şi BOLI METABOLICE

1

0,04

 

 

11

ENDOCRINOLOGIE

2

0,09

 

 

12

EPIDEMIOLOGIE

2

0,09

 

 

13

EXPERTIZA MEDICALA A CAPACITATII DE MUNCA

3

0,13

 

 

14

GASTROENTEROLOGIE

2

0,09

 

 

15

MEDICINA DE FAMILIE

1

0,04

 

 

16

MEDICINA DE LABORATOR

12

0,54

 

 

17

MEDICINA DE URGENTA

2

0,09

 

 

18

MEDICINA GENERALA

48

2,16

 

 

19

MEDICINA GENERALA COPII (ASIMIL.DE COD=037/050/120)

21

0,94

 

 

20

MEDICINA INTERNA

18

0,81

 

 

21

MEDICINA LEGALA

2

0,09

 

 

22

MEDICINA MUNCII

3

0,13

 

 

23

MEDICINA SPORTIVA

1

0,04

 

 

24

NEFROLOGIE

2

0,09

 

 

25

NEONATOLOGIE

1

0,04

 

 

26

NEUROLOGIE

6

0,27

 

 

27

NEUROLOGIE PEDIATRICA

1

0,04

 

 

28

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

17

0,76

 

 

29

OFTALMOLOGIE

6

0,27

 

 

30

ONCOLOGIE MEDICALA

1

0,04

 

 

31

ORTODONTIE

1

0,04

 

 

32

ORTOPEDIE şi TRAUMATOLOGIE

4

0,18

 

 

33

OTO-RINO-LARINGOLOGIE

7

0,31

 

 

34

PEDIATRIE

18

0,81

 

 

35

PNEUMOFTIZIOLOGIE (PNEUMOLOGIE-DENUMIRE NOUA)

4

0,18

 

 

36

PSIHIATRIE

3

0,13

 

 

37

PSIHIATRIE PEDIATRICA

5

0,22

 

 

38

RADIOLOGIE-IMAGISTICA MEDICALA

6

0,27

 

 

39

RECUPERARE,MED.FIZICA şi BALNEOFIZIOTERAPIE

15

0,67

 

 

40

SANATATE PUBLICA şi MANAGEMENT

1

0,04

 

 

41

STOMATOLOGIE GENERALA

39

1,75

 

 

42

UROLOGIE

1

0,04

 

 

Total medici specialist

305

13,72

 

 

 

 

Medici MG/MF

Nr. medici MG/MF din judeţ

Nr.med.MG/MF la
10 000 de locuitori

Nr.med.MG/MF estimat pt. 2008

Urban

Rural

Regiune

Judeţ

Urban

Rural

Total

din care fără specialitate

Total

din care fără specialitate

69

0

48

0

 

5,26

 

 

 

Cadre medii

Nr.personal medii în judeţ

Nr. personal medii la 10 000 locuitori

Estimat la 2008

Urban

Rural

Total

din care în spitale

Regiune

Judeţ

Urban

Rural

Total

din care în spitale

Urban

Rural

Urban

Rural

713

75

788

507

 

 

32,08

3,37

 

 

 

 

 

 

Asigurarea cu personal medico-sanitar în spitale

Număr medici spec. din spital la 100 de paturi

Număr estimat de medici spec. din spital la 100 de paturi pt. 2008

Număr cadre medii. din spital la 100 de paturi

Număr estimat de cadre medii. din spital la 100 de paturi

15,07

 

25,05

 

 

 

 

Program preliminar de reorganizare a sistemului sanitar din judeţul Covasna

 

Stabilirea parţilor negative a modului de funcţionare a  sistemului sanitar la nivelul judeţului Covasna:

a.       asistenţa medicală primară:

b.     servicii medicale de urgenţă prespitalicească:

c.      asistenţa medicală ambulatorie de specialitate şi paraclinice:

d.     asistenţă medicală spitalicescă:

-secţia Psihiatrie cronici Spital Jud. Sf.Gheorghe.

-secţia obstetrică-ginecologie Spital Mun. Tg.Secuiesc.

-secţia obstetrică-ginecologie Spital Or.Covasna.

-optimizarea alimentării cu energie termică a Spitalului Judeţean.

-consolidarea clădirii principale a Spitalului Judeţean.

-Centrul Materno-Infantil Tg.Secuiesc.

-Centrul de Diagnostic şi Tratament Întorsura Buzăului.

e.      lipsa unităţilor medico-sociale.

f.        lipsa spitalelor de cronici.

g.     activitate de recuperare şi reabilitare

h.     ingrijiri la domiciliu

i.        acoperirea slabă  a populaţiei defavorizate cu mediatori sanitari.

 

 

Principalele schimbari preconizate în organizarea activitatii sanitare din jud. Covasna:

 

Asistenţă medicală primară:

Asistenţă medicală prespitalicească:

Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate şi paraclinic:

Asistenţă medicală spitalicească:

Înfiinţarea a unei Unităţi Medico-sociale

Organizarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu în toate zonele judeţului prin atragerea organizaţiilor nonguvernamentale.


 

 

 

 

Finanţarea unităţilor cu paturi pe anul 2004.

Datorii, prevederi bugetare, deficit bugetar.

 

 

Din punct de vedere financiar, situaţia pe anul 2004 se prezintă astfel :

 

A)    UNITĂŢI  SANITARE CU PATURI

 

1.      Spitalul Judeţean Sf Gheorghe

 

Spitalul Judeţean Sf Gheorghe începe anul 2004 cu datorii în sumă totală de 25.767.117 mii lei,

Componenţa datoriilor :

·          Medicamente :  13.411.063 mii lei

·          Materiale sanitare: 1.684.834 mii lei

·          Reactivi :   1.252.642 mii lei

·          Utilităţi :   7.153.814 mii lei

·          Alte datorii (alimente,alte rep) :  2.264.764 mii lei

 

Pe anul 2004 s-a încheiat contract de furnizare servicii medicale doar pentru partea de secţii cu paturi, cu următoarea componenţă :

 

Total contractat :    139.818.403 mii lei

Cheltuieli personal   :   95.918.772 mii lei

Cheltuieli materiale :  43.899.631 mii lei,

               Din care : medicamente şi materiale sanitare :  34.185.671 mii lei

 

Pentru a se putea asigura asistenţa medicală de calitate, este nevoie de următoarele suplimentări

·          la cheltuieli personal (la acest capitol) :  10.500.000 mii lei

·          suma prevăzută la medicamente şi materiale sanitare la partea de spital sunt suficiente

·          la cheltuieli materiale, altele decât medicamente şi materiale sanitare :  35.000.000 mii lei. În aceste cheltuieli intră cheltuielile de întreţinere, utilităţi, alimente, prestări servicii, materiale de curăţenie.

 

Pentru a începe anul 2005 fără datorii, ar fi nevoie de încheierea de contracte separate pentru arierate în valoare totală de 25.767.117 mii lei, valoarea datoriilor din anul 2003.

 

2.      Spitalul Municipal Tg Secuiesc

 

Spitalul Municipal Tg Secuiesc  începe anul 2004 cu datorii în sumă totală de 2.513.795 mii lei,

Componenţa datoriilor :

·          Medicamente :  739.486 mii lei

·          Materiale sanitare: 1.664.760 mii lei

·          Reactivi :   3.969 mii lei

·          Utilităţi :   33.936 mii lei

·          Alte datorii (alimente,alte rep) :  71.644  mii lei

 

Pe anul 2004 s-a încheiat contract de furnizare servicii medicale doar pentru partea de secţii cu paturi, astfel :

 

Total contractat :    30.794.442 mii lei

Cheltuieli personal   :   22.620.751 mii lei

Cheltuieli materiale :  8.173.691 mii lei,

               Din care : medicamente şi materiale sanitare :  4.636.520 mii lei

 

Pentru a se putea asigura asistenţa medicală de calitate, este nevoie de următoarele suplimentări

 

·          la cheltuieli personal( la partea de spital) 7.450.000 mii lei

·          la cheltuieli materiale total : 5.850.000 mii lei

 

Pentru a începe anul 2005 fără datorii, ar fi nevoie de încheierea de contracte separate pentru arierate în valoare totală de 2.513.795 mii lei, valoarea datoriilor din anul 2003.

 

3.      Spitalul Orăşenesc Baraolt

 

Spitalul Orăşenesc Baraolt  începe anul 2004 cu datorii în sumă totală de 2.042.835  mii lei,

Componenţa datoriilor :

·          Medicamente :  146.999 mii lei

·          Materiale sanitare: 280.532 mii lei

·          Reactivi :   155.564 mii lei

·          Utilităţi :   1.195.408 mii lei

·          Alte datorii (alimente,alte rep) :  264.332 mii lei

 

Pe anul 2004 s-a încheiat contract de furnizare servicii medicale doar pentru partea de secţii cu paturi, astfel :

 

Total contractat :    14.135.341 mii lei

Cheltuieli personal   :   10.298.391 mii lei

Cheltuieli materiale :  3.836.850 mii lei,

               Din care : medicamente şi materiale sanitare :  726.702 mii lei

 

Pentru a se putea asigura asistenţa medicală de calitate, este nevoie de următoarele suplimentări

 

·          pentru cheltuieli de personal : 2.970.000 mii lei

·          La acest spital la cheltuielile de  medicamente totalul contractat pe anul 2004 este de 89.850 mii lei, faţă de un necesar lunar de 130.000 mii lei. Prin urmare, suma prevăzută la cheltuielile de medicamente ar trebui suplimentată cu suma de 1.470.150 mii lei

 

Pentru a începe anul 2005 fără datorii, ar fi nevoie de încheierea de contracte separate pentru arierate în valoare totală de 2.042.835 mii lei, valoarea datoriilor din anul 2003.

 

4.      Spitalul Orăşenesc Covasna

 

Spitalul Orăşenesc Covasna  începe anul 2004 cu datorii în sumă totală de 2.495.046  mii lei,

Componenţa datoriilor :

·          Medicamente :  1.819.412 mii lei

·          Materiale sanitare: 254.721 mii lei

·          Reactivi :   120.073 mii lei

·          Utilităţi :   182.323 mii lei

·          Alte datorii (alimente,alte rep) :  118.517 mii lei

 

Pe anul 2004 s-a încheiat contract de furnizare servicii medicale doar pentru partea de secţii cu paturi, astfel :

 

Total contractat :    15.415.994 mii lei

Cheltuieli personal   :   10.785.564 mii lei

Cheltuieli materiale :  3.836.850 mii lei,

 

Pentru a se putea asigura asistenţa medicală de calitate, este nevoie de următoarele suplimentări

 

·          pentru cheltuieli de personal : 1.500.000 mii lei

·          pentru cheltuieli materiale : 600.000 mii lei

 

Pentru a începe anul 2005 fără datorii, ar fi nevoie de încheierea de contracte separate pentru arierate în valoare totală de 2.495.046 mii lei, valoarea datoriilor din anul 2003.

 

 

B)      UNITĂŢI SANITARE DE INTERES NAŢIONAL

 

5.      Spitalul de Cardiologie Covasna

 

S-a semnat contractul cu CASS cu obiecţiuni.

 

Total contractat :    66.085.758 mii lei

Cheltuieli personal   :   30.240.000 mii lei

Cheltuieli materiale :  35.845.758 mii lei,

               Din care medicamente :    9.686.358 mii lei,

                              materiale sanitare: 15.251.907 mii lei

 

Pentru a se putea asigura asistenţa medicală de calitate, este nevoie de următoarele suplimentări

 

·          pentru cheltuieli de personal : 7.671.772 mii lei

·          pentru cheltuieli materiale :  13.209.201mii lei

·          la capitolul materiale sanitare, suma de 15.251.907 mii lei este extrem de mare. Având în vedere că în cursul anului 2003 s-a cheltuit de către acest spital 1.091.561 mii lei, iar pentru anul 2004 se estimează valoarea de 2.315.000 mii lei.

 

 

6.      Centrul de patologie neuro-muscular㠓dr.Radu Horia” Vâlcele

 

 

Pe anul 2004 s-a repartizat un buget de 7.181.746 mii lei, cu 610.572 mii lei mai mic faţă de bugetul pe anul 2003, neţinându-se seama de rata inflaţiei şi indexările salariale ale anului 2004.

 

 

C)       SERVICIUL JUDEŢEAN DE AMBULANŢĂ

 

 

Contractul încheiat pe anul 2004 prevede un buget de 14.943.000 mii lei, necesar estimat pe anul 2004 este de 20.000.000 mii lei.

 

 

 


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

a veniturilor şi cheltuielilor pentru asistenţa medicală publică la nivelul judeţului  COVASNA

- Calcule pentru anul 2004 -

 milioane lei

Nr.

Venituri pe resurse,

Realizări

Influenţe (+) pentru anul 2004

 

 

 

Estimări anul 2004

crt.

cheltuieli pe categorii şi elemente de fundamentare

31.12.2003

Ajustare (+) realizări 2003

Dezvoltare în 2004

% inflaţie în 2004

Influenţe din reorganizare (+)

7=2+3+4+5+6

0

1

2

3

4

5

6

7

 

FUNDAMENTAREA VENITURILOR

 

 

 

 

 

 

1.       

Contribuţii datorate de persoane juridice şi fizice

 

 

 

 

 

 

 

a)      Debite datorate şi neîncasate la 31.12.2003

193500

 

 

 

 

 

 

b)      % recuperare în 2004

 

 

 

 

 

 

 

c)      Sumă de recuperat (a x b)

 

 

 

 

 

 

 

d)      Nr. persoane fizice plătitoare de contribuţie

49951

 

 

 

 

49951

 

e)      Contribuţia medie pe o persoană fizică

5.26

 

0,38

 

 

5,64

 

f)       Total contribuţie de la persoanele fizice (d x e)

262828

 

19343

 

 

282171

 

g)      Nr. persoane juridice plătitoare

5000

 

 

 

 

5000

 

h)      Contribuţia pe o persoană juridică

50.68

 

3.76

 

 

54,44

 

i)        Total contribuţie (g x h)

253432

 

18750

 

 

272182

2.       

Sume alocate de la bugetele locale pentru:

 

 

 

 

 

 

 

a)      reparaţii şi întreţinerea clădirilor

 

 

 

 

 

 

 

b)      susţinerea cheltuielilor de funcţionare

 

 

 

 

 

 

3.       

Venituri proprii realizate de instituţiile sanitare publice:

 

 

 

 

 

 

4.       

a)      servicii medicale la cerere:

 

 

 

 

 

 

 

§          nr. pacienţi la cerere

 

 

 

 

 

 

 

§          tarif mediu pe un pacient

 

 

 

 

 

 

 

§          nr. contracte de prestări servicii

 

 

 

 

 

 

 

§          valoarea medie pe un contract

 

 

 

 

 

 

5.       

b)      alte venituri

 

 

 

 

 

 

6.       

Venituri ale instituţiilor finanţate integral din venituri proprii:

 

 

 

 

 

 

7.       

a)      servicii medicale la cerere:

 

 

 

 

 

 

 

§          nr. pacienţi la cerere

 

 

 

 

 

 

 

§          tarif mediu pe un pacient

 

 

 

 

 

 

 

§          nr. contracte de prestări servicii

 

 

 

 

 

 

 

§          valoarea medie pe un contract

 

 

 

 

 

 

8.       

Veniturile policlinicilor cu plată:

 

 

 

 

 

 

 

§          nr. pacienţi

 

 

 

 

 

 

 

§          tarif mediu pe pacient

 

 

 

 

 

 

9.       

Venituri din contracte de cercetare:

 

 

 

 

 

 

 

§          nr. de contracte

 

 

 

 

 

 

 

§          valoarea medie/contract

 

 

 

 

 

 

10.   

Veniturile instituţiilor şi serviciilor de medicină legală:

3,3

 

0.2

 

 

3,5

 

§          nr. prestaţii

3061

39

 

 

 

3100

 

§          venit mediu/prestatie

1,09

 

 

 

 

1,14

 

fundamentarea cheltuielilor

CHELTUIELI PENTRU SERVICII MEDICALE PUBLICE

 

 

 

 

 

 

11.   

Asistenţa medicală primară

36182

 

3700

 

 

39889

 

§          nr. medici de familie cu cabinet

112

 

4

 

 

116

 

§          cheltuieli medii pe un medic de familie

323

 

20

 

 

343

 

§          nr. asiguraţi

219915

 

2085

 

 

222000

 

§          nr. asiguraţi pe un medic de familie

1964

 

 

 

-51

1913

 

§          cheltuieli medii pe un asigurat

0,164

 

0,015

 

 

0,179

 

§          cheltuieli medii cu medi-camentele pe un asigurat

0,329

 

 

 

 

0,329

12.   

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate

15064

 

100

 

 

15164

 

§          nr. medici de specialitate cu cabinet

75

 

 

 

 

75

 

§          cheltuieli medii pe un me-dic specialist cu cabinet

200,8

 

1,2

 

 

202

 

§          nr. de asiguraţi

219915

 

2085

 

 

222000

 

§          nr. de asiguraţi pe un medic specialist cu cabinet

2932

 

28

 

 

2960

 

§          cheltuieli medii pe un asigurat

0,068

 

 

 

 

0,068

 

§          cheltuieli medii cu medi-camentele pe un asigurat

0,202

 

 

 

 

0,202

13.   

Asistenţa medicală stomatologică

4885

 

700

 

 

5585

 

§          nr. medici stomatologi cu cabinet

49

 

 

 

 

49

 

§          cheltuieli medii pe un medic stomatolog

100

 

13

 

 

113

 

§          nr. de asiguraţi

219915

 

2085

 

 

222000

 

§          nr. de asiguraţi pe un medic stomatolog

4488

 

42

 

 

4530

 

§          cheltuieli medii pe un asigurat

0,022

 

 

 

 

0,025

14.   

Servicii medicale paraclinice

8833

 

880

 

 

9713

 

§          nr. de laboratoare cu contracte pt. servicii paraclinice

7

 

 

 

 

7

 

§          cheltuieli medii pe un laborator

1262

 

125

 

 

1387

15.   

Servicii medicale spitaliceşti

270907

 

27000

 

 

297907

 

§          nr. de spitale

6

 

 

 

 

6

 

§          nr. bolnavi internaţi

57844

 

 

 

5700

63544

 

§          cheltuieli medii pe un bolnav

4782

 

 

 

-94

4688

16.   

Servicii medicale de recuperare-reabilitare

12121

 

1200

 

 

13321

 

§          nr. de unităţi pt. servicii recuperare-reabilitare

5

 

 

 

 

5

 

§          nr. pacienţi

21190

 

 

 

 

22000

 

§          cheltuieli medii pe un pacient

0,572

 

0,033

 

 

0,605

17.   

Îngrijiri la domiciliu

274

 

30

 

 

304

 

§          nr. pacienţi îngrijiţi la domiciliu

49

 

11

 

 

60

 

§          cheltuieli medii pe un pacient

5.6

 

 

 

-0,6

5

18.   

Medicamente, materiale sanitare şi dispozitive

119514

 

600

 

 

120114

19.   

·        Costul medicamentelor prescrise de medicii de familie

74098

 

 

 

 

74098

 

§          nr. de reţete prescrise

301214

 

 

 

 

301214

 

§          valoarea medie a unei reţete

0,246

 

 

 

 

0,246

 

§          valoare medicamente gratuite

50387

 

 

 

 

50387

 

§          valoare medicamente compensate

23711

 

 

 

 

23711

20.   

Dispozitive medicale

2689

 

600

 

 

3289

 

§          nr. persoane cu drept la dispozitive medicale

1141

 

358

 

 

1499

 

§          cheltuieli medii pe o persoană

2,357

 

 

 

-0,163

2,194

21.   

Cheltuieli pentru programe de sănătate finanţate din fondul national unic de sanatate

16363

 

1600

 

 

17963

 

§          nr. bolnavi

3549

 

51

 

 

3600

 

§          cheltuieli medii pe un bolnav

4,6

 

0,3

 

 

4,9

22.   

Alte cheltuieli care se suportă din fondul naţional unic de sănătate, din care:

4720

 

472

 

 

5192

23.   

a)      Rezidenţi

4720

 

472

 

 

5192

 

§          nr. rezidenţi

53

 

 

 

 

53

 

§          salariu mediu pe un rezident

5584

 

419

 

 

6003

24.   

b)      Asistenţa medicală a co-piilor internaţi în unităţile sanitare aparţinând Autorităţii Copilului

 

 

 

 

 

 

 

§          nr. de copii internaţi

 

 

 

 

 

 

 

§          cheltuieli medii pe un copil internat

 

 

 

 

 

 

25.   

c)      Asistenţă medicală prin unităţile medico-sociale

 

 

 

 

 

 

 

§          nr. de unităţi medico-sociale

 

 

 

 

 

 

 

§          nr. de asistaţi

 

 

 

 

 

 

 

§          cheltuieli medii pe un asistat

 

 

 

 

 

 

26.   

CHELTUIELI PENTRU SANATATEA PUBLICA DE LA BUGETUL DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

1. Cheltuieli de personal aferente institutiilor de sanatate publica finantate integral de la bugetul de stat

Nr.personal*cheltuiala medie/salariat

2. Cheltuieli materiale aferente programelor si subprogramelor de sanatate

Nr. indicatori *cheltuiala medie pe indicator

3. Transferuri aferente programelor si subprogramelor de sanatate

Nr.indicatori*cheltuiala medie pe indicator

4. Cheltuieli de capital

7124

 

 

 

 

57*125

 

8129

 

5*1626

 

 

 

1905

 

7*272

418

 

 

 

 

 

 

546

 

 

 

 

 

1031

 

 

 

7542

 

 

 

 

57*132

 

8675

 

6*1446

 

 

 

2936

 

5*587

27.   

Cheltuieli pentru serviciile de medicină legală (subventii si sume din venituri proprii)

145

17

82

 

 

244

 

§          nr. salariaţi

9

 

1

 

 

10

 

§          cheltuieli totale/salariat

143

17

82

 

 

242

28.   

CHELTUIELI PENTRU ADMINISTRAREA FONDULUI DE SANATATE

9883

 

711

 

 

10594

 

·        Cheltuieli de personal

6613

 

752

 

 

7365

 

§          nr. salariaţi

52

 

 

 

 

52

 

§          cheltuieli totale/salariat

127,173

 

 

 

 

 

 

·        Cheltuieli materiale şi prestări servicii

3028

 

201

 

 

3229

 

·        Cheltuieli de investiţii

242

 

 

 

-242

 

 

Date geografice Date demografice Rețeaua sanitară
Program preliminar de reorganizare a sistemelor sanitare din județ Principalele schimbări preconizate în organizarea activității sanitare Finanțarea unităților cu paturi pe anul 2004